✅ Công thức because of ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cách dùng As a result of và Due to

1 – Cấu trúc As a result of

As a result of có nghĩa là bởi vì. As a result of + 1 mệnh đề có nghĩa là bởi vì điều gì đó đã xảy ra, hay bởi vì ai đó đã làm gì. Sau as a result of luôn là một mệnh đề có chủ ngữ động từ đầy đủ. Bạn cần đặc biệt lưu ý điều này nhé.

Công thức thành lập câu sử dụng as a result of:

As a result of + S + V + O, S + V + O hoặc S + V + O, as a result of S + V + O

Ví dụ:

We keep at our home as a result of it’s raining. (Chúng tôi ở trong nhà vì trời đang mưa.)

We select that choice as a result of it’s going to assist us to avoid wasting advertising price essentially the most. (Chúng tôi chọn phương án đó vì nó sẽ chúng chúng tôi tiết kiệm chi phí advertising nhất.)

I like this one trigger it’s in inexperienced, that’s my favourite coloration. (Tôi thích cái này vì nó màu xanh lá, đó là màu yêu thích của tôi.)

2 – Cấu trúc due to

2.1 – Công thức:

Due to có nghĩa là bởi vì điều gì đó. Ví dụ như là “bởi vì cơn mưa”, “bởi vì việc tắt đường”, “bởi vì việc đi muộn của tôi”…. Nhìn từ các ví dụ này thì bạn cũng có thể đoán được là phia sau due to là các danh từ, đại từ hoặc là các cụm danh động từ đúng không nào? Đây chính là khác biệt lớn nhất của cấu trúc due tocấu trúc as a result of.

Cách dùng due to không hề khó, bạn chỉ cần nắm vũ công thức dưới đây để thành lập câu với due to nhé.

Due to + noun/ pronoun/ noun phrase

Ví dụ:

Due to the rain, we keep at our home. (Vì cơn mưa mà chúng tôi ở nhà.)

I made a decision to remain due to you. (Anh đã quyết định ở lại vì em đó.)

We have been late due to the heavy site visitors jam. (Chúng tôi đã đến muộn vì tắc đường.)

She broke up with Jimmy due to his jealousy. (Cô ấy đã chia tay Jimmy vì tính ghen tuông của anh ấy.)

Khi bạn sử dụng thành thạo due to rồi thì có thể bạn sẽ còn “nghiện” cấu trúc này, bởi đặc điểm của nó là rút ngắn được câu. Trong các trường hợp trang trọng hơn thì người bản ngữ cũng ưu tiên dùng due to vì cấu trúc này “che giấu” được chủ thể thực hiện hành động, chỉ nêu cần nêu ra sự việc, giảm đi tính cá nhân, tính công kích.

2.2 – Chuyển mẫu câu từ dùng as a result of sang due to và ngược lại

Khi chuyển từ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh as a result of sang cấu trúc due to ta phải biến mệnh đề phía sau thành một danh từ, cụm danh từ hay danh động từ bỏ thay thế. Lưu ý rằng nếu sau As a result of có “to be” hoặc “right here, there” thì hãy bỏ nó đi, sau đó tiếp tục xét 6 trường hợp sau đây.

a – Hai chủ ngữ ở 2 mệnh đề giống nhau

– Hai chủ ngữ giống nhau: bỏ chủ ngữ ở cấu trúc as a result of, thêm “ing” vào động từ.

I failed the examination as a result of I slept over.

=> I failed the examination due to sleeping over.

b – Tân ngữ trong mệnh đề chứa as a result of là một danh từ:

Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần bỏ đi chủ ngữ, sử dụng danh từ.

Ví dụ: As a result of there was a heavy site visitors jam, we have been late.

=> Due to the heavy site visitors jam, we have been late.

c – Tân ngữ có tính từ đứng trước danh từ

Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần đưa tính từ lên trước danh từ, bỏ đi các phần không cần thiết.

Ví dụ: As a result of the site visitors jam was heavy, we have been late.

=> Due to the heavy site visitors jam, we have been late.

d – Một tính từ:

Trong trường hợp này, chúng ta đổi tính từ thành danh từ.

Ví dụ: As a result of it’s raining, I stayed at my home.

=> Due to the rain, I stayed at my home.

e – Cách chuyển về dạng sở hữu: dùng danh từ dạng sở hữu.

Ví dụ: As a result of I used to be lazy, I failed the examination.

=> Due to my laziness, I failed the examination.

f – Sử dụng “the truth that”

Quy tắc chung cho đa số trường hợp: dùng cụm “the truth that ” đặt trước mệnh đề muốn chuyển. Cách làm này chỉ sử dụng khi chúng ta không thể chuyển đổi được bằng các cách trên và đúng cho đa số các trường hợp.

Ví dụ: As a result of Kim is brief, she can not attain the clock on the wall.

=> Due to the truth that Kim is brief, she can not attain the clock on the wall.

Bài tập về As a result of và Due to

Bài 1:

 1. We stopped taking part in soccer ……. the rain.
 2. It was all …….. him that they obtained into bother.
 3. They needed to hurry indoors …… it was raining.
 4. She is late ……. the site visitors.
 5. We didn’t arrive till six o’clock …….. the site visitors was horrible.
 6. He discovered the examination simple …….. he had labored onerous through the course.
 7. She will be able to’t drive …….. her sickness.
 8. This restaurant closed down …….. the recession.
 9. He discovered working in France very tough ……… the language downside.
 10. She’s very obscure ……… her accent.

Bài 2:

 1. As a result of I studied onerous, I handed the examination.

=> Due to ________________________.

 1. As a result of Hoa was wealthy, she may purchase that home.

=> Due to _____________________________.

 1. Though he has a bodily handicap, he has grow to be a profitable enterprise man.

=> Regardless of ________________________________________________________.

 1. His father requested him to go keep at residence as a result of he was sick.

=> Due to ______________________________________.

 1. She failed the College entrance examination as a result of her grades have been dangerous.

=> Due to _____________________________________________.

 1. As a result of there was an accident, I used to be late.

=> Due to _______________________.

 1. As a result of the rain was so heavy, I couldn’t go to highschool.

=> Due to _________________________________.

 1. Due to a budget worth, my spouse insists on shopping for the Tivi.

=> As a result of __________________________________________.

 1. Though it was raining closely, we nonetheless went to highschool.

=> Regardless of / Despite ____________________.

 1. Though Nam is just not an clever scholar, he can study very quick.

=> Regardless of / Despite ______________________________________.

Đáp án:

Bài 1:

Đáp án:

1. Due to

2. Due to

3. As a result of

4. Due to

5. As a result of

6. As a result of

7. As a result of

8. Due to

9. Due to

10. Due to

Bài 2:

 1. Due to learning onerous , I handed the examination.
 2. Due to Hoa’s richness, she may purchase that home.
 3. Regardless of his bodily handicap, he has grow to be a profitable enterprise man.
 4. Due to his illness his father requested him to go keep at residence.
 5. She failed the College entrance examination due to her dangerous grades.
 6. Due to an accident, I used to be late.
 7. Due to the heavy rain, I couldn’t go to highschool.
 8. As a result of the worth is reasonable, my spouse insists on shopping for the Tivi.
 9. Regardless of / Despite the heavy rain, we nonetheless went to highschool.
 10. Regardless of / Despite not being an clever scholar, he can study very quick.

I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Cấu trúc BECAUSE

As a result of là một giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân. Cấu trúc BECAUSE trong tiếng Anh được dùng như sau:

BECAUSE + S + V + O

Ví dụ:

 • I find it irresistible as a result of it’s very stunning
 • She may solely eat salad as a result of she is a vegetarian

2. Cấu trúc BECAUSE OF

BECAUSE OF là một giới từ kép. Thay vì đi với một mệnh đề như As a result of thì Due to sẽ đứng trước một danh từ hoặc cụm danh từ, V-ing, đại từ. Due to cũng có tác dụng chỉ nguyên nhân tương tự như As a result of.

BECAUSE OF + PRO (NOUN)/NOUN PHRASE

Ví dụ:

 • We misplaced due to you
 • I cross the examination due to her assist

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE SANG CẤU TRÚC BECAUSE OF

Quy tắc chung khi chuyển đổi từ As a result of sang Due to là biến đổi mệnh đề sau As a result of thành một danh từ, cụm danh từ, đại từ hoặc V-ing. Một số quy tắc để chuyển đổi từ As a result of sang Due to như sau:

1. Chủ ngữ 2 vế trong câu giống nhau

Nếu thấy 2 chủ ngữ của 2 vế trong câu giống nhau, ta bỏ chủ ngữ vế As a result of, động từ sau đó thêm đuôi -ING.

Ví dụ:

 • As a result of Lan is brief, she will’t attain the guide on the self

➨ Due to being quick, Lan can’t attain the guide on the self

2. Nếu chỉ còn lại danh từ/cụm danh từ ở vế “Due to…”

Sau khi giản lược theo quy tắc 1, nếu chỉ còn lại danh từ/cụm danh từ ở vế “Due to…” thì giữ lại danh từ/cụm danh từ đó.

Ví dụ:

 • As a result of there was a storm, college students have to remain at residence

➨ Due to a storm, college students have to remain at residence

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ không sử dụng “Due to being a storm” mà dùng “Due to a storm”.

3. Nếu có danh từ và tính từ ở vế As a result of

Khi vế As a result of có nhắc đến cả tính từ và danh từ, ta chỉ cần đặt tính từ trước danh từ để tạo thành cụm danh từ.

Ví dụ:

 • As a result of the wind is powerful, we are able to’t jogging

➨ Due to the robust wind, we are able to’t jogging

4. Nếu vế As a result of không có danh từ

Nếu vế As a result of không có danh từ, ta sẽ đổi tính từ/trạng từ thành danh từ và có thể sử dụng tính từ sở hữu.

Ví dụ:

 • As a result of it’s windy, we are able to’t jogging

➨ Due to the wind, we are able to’t jogging

 • As a result of he acted badly, she doesn’t like him

➨ Due to his dangerous motion, she doesn’t like him

III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Bài tập viết lại câu với cấu trúc BECAUSE OF

 1. As a result of it’s rain, we stopped the match
 2. As a result of Tom was ailing, he’s absent right now
 3. As a result of she is sort, everybody loves her
 4. As a result of I used to be too drained, I’ll have an extended journey
 5. As a result of he handed the examination, his father or mother very happy with him
 6. The home is soiled so I can’t really feel comfy
 7. She is a good looking lady so her husband very loves her
 8. It’s scorching so we are going to journey to the seaside this weekend
 9. This downside is tough so I can’t perceive
 10. I obtained mark 10 in Math examination so I’m very pleased right now

2. Đáp án

 1. Due to the rain, we stopped the match
 2. As a result of off his sickness, Tom is absent right now
 3. Due to her kindness, everybody loves her
 4. Due to my tiredness, I’ll have an extended journey
 5. As a result of his examination passing, his father or mother very happy with him
 6. Due to the home’s grime, I can’t really feel comfy
 7. Due to her stunning, her husband very loves her
 8. Due to scorching, we are going to journey to the seaside this weekend
 9. As a result of the issue’s tough, I can’t perceive
 10. Due to the Math examination 10 mark, I’m very pleased right now

Hướng dẫn phân biệt cấu trúc As a result of, As a result of Of và In Spite Of trong tiếng Anh

1. Khái niệm về cấu trúc As a result of, As a result of Of và In Spite Of

As a result of là 1 giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

Due to là 1 giới từ kép, được sử dụng trước danh từ, V-ing, đại từ để chỉ nguyên nhân của sự việc, hành động.

Despite là dùng như 1 giới từ, đứng trước danh từ hay V-ing để chỉ sự tương phản cho 1 hành động.

2. Cấu trúc As a result of, As a result of Of và In Spite Of

a. Cấu trúc as a result of

As a result of + S + V + O

 • I prefer it as a result of it is vitally stunning
 • He by no means eat meat as a result of he’s a vegetarian
b. Cấu trúc due to

Due to + N/ N phrase / V-ing

 • I cross the essay due to her assist
 • I indignant due to him

c. Cấu trúc regardless of

Despite + N /NP /V-ing, clause

Clause + Despite + N / NP /V-ing

 • Despite being married, she nonetheless obtained in an affair with a younger boy
 • She had an affair with a younger boy regardless of being married

3. Hướng dẫn phân biệt cấu trúc As a result of, As a result of Of và In Spite Of

 • Sau As a result of phải là 1 mệnh đề.
 • Sau Due to, Despite không được là mệnh đề mà là 1 danh từ/ cụm danh từ/ V-ing hoặc đại từ.

4. Cách chuyển câu từ cấu trúc As a result of sang cấu trúc As a result of Of

Nguyên tắc chung khi thay đổi (As a result of sang As a result of Of) là biến đổi mệnh đề đứng sau As a result of thành 1 danh từ, cụm danh từ, đại từ hay có thể là V-ing. Một số quy tắc để giúp bạn chuyển đổi từ As a result of sang Due to như sau:

a. Chủ ngữ 2 vế trong câu giống nhau

Nếu thấy hai chủ ngữ của cả hai vế trong câu giống nhau, bạn hãy bỏ chủ ngữ vế As a result of, động từ sau đó thêm đuôi _ing

Ví dụ: As a result of Mai is tall, She will be able to attain the guide on the shelf.

=> Due to being tall, Mai can attain the guide on the shelf.

b. Nếu chỉ còn danh từ/cụm danh từ ở vế “Due to…”

Sau khi giản lược theo quy tắc 1, nếu chỉ còn danh từ/cụm danh từ ở vế “Due to…” thì giữ lại danh từ/cụm danh từ đó.

Ví dụ: As a result of there was a storm, everybody was at residence.

=> Due to a storm, everybody was at residence.

Trong trường hợp này, bạn sẽ không sử dụng “Due to being a storm” mà phải sử dụng “Due to a storm”.

c. Nếu có danh từ và tính từ ở vế As a result of

Khi vế As a result of có nhắc đến cả tính từ cũng như danh từ, bạn chỉ cần đặt tính từ trước danh từ để tạo thành cụm danh từ.

Ví dụ: As a result of the wind is powerful, we are able to’t jogging

=> Due to the robust wind, we are able to’t jogging

d. Nếu vế As a result of không có danh từ

Nếu vế As a result of không có danh từ, bạn sẽ đổi tính từ/trạng từ thành danh từ và có thể sử dụng tính từ sở hữu.

Ví dụ: As a result of it’s windy, they’ll’t jogging

=> Due to the wind, they’ll’t jogging

As a result of she acted badly, he doesn’t like her

=> Due to her dangerous motion, he doesn’t like her

5. Bài tập thực hành (có đáp án)

1. Julia doesn’t go to highschool as a result of she is ailing

=>Due to her sickness, Julia doesn’t go to highschool.

2. Our visitors arrived late due to the heavy rain

=>As a result of it rained closely, Our visitors arrived late.

3. Due to his good friend’s absence, he has to repeat the lesson for her.

=>As a result of his good friend is absent . He has to repeat the lesson for her.

4. This lady is ignorant as a result of she is lazy

=>Due to her laziness,This lady is ignorant.

5. My good friend was absent due to his sickness

=>As a result of my good friend was ailing,he was absent.

6. As she has behaved badly, she should be punished

=>Due to her dangerous behaivior, she should be punished.

7. Though he had a superb wage, he was sad in his job

=>Despite having a superb wage, he was sad in his job.

8. The little lady crossed the road though the site visitors was heavy

=>Despite heavy site visitors, The little lady crossed the road.

9. Though he had a nasty chilly, Henry nonetheless went to work

=>Despite having a nasty chilly, Henry nonetheless went to work

10. Not having sufficient cash, I didn’t purchase the pc

=>As a result of I don’t have the funds for, I didn’t purchase the pc

11. Though the climate was very popular, they continued taking part in soccer

=>Despite scorching climate, they continued taking part in soccer

Bài tập

I. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1.Viet can’t drive due to his blindness.

2. Salim didn’t go to work yesterday as a result of she was sick.

3. As a result of I labored onerous, I succeeded in my take a look at.

4. My sister couldn’t do the examination as a result of it was very tough.

5. They arrived so late due to the dangerous site visitors.

II. Chọn đáp án đúng nhất

1. I miss Lan a lot ____________ we didn’t see her for a very long time. (as a result of/due to)

2. ____________ the climate was so chilly, they stayed residence. (as a result of/due to)

3. I used to be late for the necessary assembly _______________ the closely site visitors. (as a result of/due to)

4. My grandfather retired in 2010 ___________ his well being was ailing. (as a result of/due to)

5. Tony needed to keep in hospital ___________ his damaged leg. (as a result of/due to)

Đáp án

I. Viết lại câu nghĩa không đổi.

1.Viet can’t drive due to his blindness.

➔ Viet can’t drive as a result of he’s blind.

2. Salim didn’t go to work yesterday as a result of she was sick.

➔ Salim didn’t go to work yesterday due to her illness.

3. As a result of I labored onerous, I succeeded in my take a look at.

➔ Due to my onerous – working, I succeeded in my take a look at.

4. My sister couldn’t do the examination as a result of it was very tough.

➔ My sister couldn’t do the examination due to problem.

5. They arrived so late due to the dangerous site visitors.

➔ They arrived so late as a result of the site visitors was dangerous.

II. Chọn đáp án đúng

1. as a result of vì sau đó là 1 mệnh đề S + V

2. As a result of vì sau đó là 1 mệnh đề S + V

3. due to vì sau đó là 1 cụm danh từ

4. as a result of vì sau đó là 1 mệnh đề S + V

5. due to vì sau đó là 1 cụm danh từ

Bài tập về cấu trúc as a result of

1. We stopped taking part in tennis ……. the rain

2. It was all …….. her that we obtained into bother

3. We needed to hurry indoors …… it was raining

4. I’m late ……. the site visitors

5. We didn’t arrive till seven o’clock …….. the site visitors was horrible

6. She discovered the examination simple …….. she had labored onerous through the course

7. He can’t drive …….. his sickness

8. The restaurant closed down …….. the recession

9. He discovered working in Japan very tough ……… the language downside

10. He’s very obscure ……… his accent

Đáp án :

1. We stopped taking part in tennis due to the rain

2. It was all due to her that we obtained into bother

3. We needed to hurry indoors as a result of it was raining

4. I’m late due to the site visitors

5. We didn’t arrive till seven o’clock as a result of the site visitors was horrible

6. She discovered the examination simple as a result of she had labored onerous through the course

7. He can’t drive due to his sickness

8. The restaurant closed down due to the recession

9. He discovered working in Japan very tough due to the language downside

10. He’s very obscure due to his accent

Bài tập ứng dụng: viết lại câu với due to và as a result of, regardless of trong tiếng Anh có đáp án

1. Mary doesn’t go to highschool as a result of she is ailing

=>Due to her sickness ,Mary doesn’t go to highschool.

2. Our visitors arrived late due to the heavy rain

=>As a result of it rained closely, Our visitors arrived late.

3. Due to my good friend’s absence, I’ve to repeat the lesson for him

=>As a result of my good friend is absent .I’ve to repeat the lesson for him

4. This boy is ignorant as a result of he’s lazy

=>Due to his laziness,This boy is ignorant.

5. My good friend was absent due to his sickness

=>As a result of my good friend was ailing,he was absent.

6. As he has behaved badly, he should be punished

=>Due to his dangerous behaivior,he should be punished.

7. Though he had a superb wage, he was sad in his job

=>Despite having a superb wage,he was sad in his job.

8. The little boy crossed the road though the site visitors was heavy

=>Despite heavy site visitors,The little boy crossed the road.

9. Though he had a nasty chilly, William nonetheless went to work

=>Despite having a nasty chilly,William nonetheless went to work

10. Not having sufficient cash, I didn’t purchase the pc

=>As a result of I don’t have the funds for, I didn’t purchase the pc

11. Though the climate was very popular, they continued taking part in soccer

=>Despite scorching climate,they continued taking part in soccer

Bài tập về cấu trúc as a result of

 1. We stopped taking part in soccer ……. the rain.
 2. It was all …….. him that they obtained into bother.
 3. They needed to hurry indoors …… it was raining.
 4. She is late ……. the site visitors.
 5. We didn’t arrive till six o’clock …….. the site visitors was horrible.
 6. He discovered the examination simple …….. he had labored onerous through the course.
 7. She will be able to’t drive …….. her sickness.
 8. This restaurant closed down …….. the recession.
 9. He discovered working in France very tough ……… the language downside.
 10. She’s very obscure ……… her accent.

Đáp án:

 1. Due to 2. Due to 3. As a result of 4. Due to 5.As a result of 6. As a result of 7. As a result of 8. Due to 9.Due to 10. Due to

You May Also Like

About the Author: admin