✅ Công thức by the time ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Vào thời điểm là gì? Cấu trúc và cách phân biệt với Khi nào, Cho đến khi đầy đủ nhất!

1. “Vào thời điểm” là gì?

“Vào thời điểm” thiết lập một điểm cuối hoặc phạm vi kết thúc. Nó được sử dụng trong các cấu trúc mà người nói muốn nói rằng điều gì đó đã xảy ra (hoặc sẽ xảy ra) không muộn hơn thời gian đã quy định. Bạn có thể coi nó như là “<= thời gian đã chỉ định", tức là sớm hơn hoặc bằng thời gian đã chỉ định.

Ví dụ:

‘Bằng thời điểm Joe 10 tuổi, anh đã lái chiếc xe gia đình.’

Trong trường hợp này, Joe có thể đã học cách lái xe đạp hoặc máy kéo trước khi 10 tuổi, nhưng khi lên 10 tuổi, anh đã có kỹ năng lái chiếc xe ô tô gia đình.

‘Bằng thời điểm Frank 16 tuổi, anh ấy đã cướp ngân hàng.’

Bằng thời điểm tôi về nhà, gia đình đã ăn tối cùng nhau.

Frank có thể bắt đầu ăn trộm kẹo của trẻ nhỏ khi còn nhỏ hơn nhiều và rất giỏi trong việc thực hiện tất cả các loại tội phạm đến nỗi anh ta đã tốt nghiệp vào việc cướp ngân hàng và làm như vậy khi anh ta 16 tuổi.

Lưu ý:

Thành ngữ ‘bằng thời gian anh / cô ấy / nó là [số; thường là năm]’ thường được sử dụng để chỉ ra điều gì đó bất thường về ai đó hoặc điều gì đó, thông thường là họ đang làm điều gì đó ở độ tuổi trẻ hơn bình thường một cách bất thường.

Ý nghĩa thực tế là người đó đang thực hiện một hoạt động cụ thể trong khoảng thời gian được đề cập đến (thường tính bằng năm), nhưng ngụ ý là họ có thể đã học hoặc học kỹ năng đó ở độ tuổi trẻ hơn để có kỹ năng như bây giờ.

2. Cách sử dụng của “Vào thời điểm”

Vào thời điểm với thì hiện tại đơn

Công thức vào thời điểm đi với thì hiện tại đơn:
Vào thời điểm + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành).

Cụ thể:

 • Với động từ tobe

Vào thời điểm + S1 + is/am/are +…., S2 + will + V2(dạng nguyên thể không “to”)

Vào thời điểm + S1 + is/am/are +…., S2 + will have + V2(ed/ dạng PII)

 • Với động từ thường

Vào thời điểm + S1 + V1 (số ít thêm s/es), S2 + will + V2(dạng nguyên thể không “to”)

Vào thời điểm + S1 + V1 (số ít thêm s/es), + will have + V2(ed/ dạng PII)

Vào thời điểm với thì quá khứ đơn

Vào thời điểm + S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ hoàn thành).

Cụ thể:

+ Với động từ tobe

Vào thời điểm + S1 + was/were +…., S2 + had + V2(ed/ dạng PII)

+ Với động từ thường

Vào thời điểm + S1 + V1 (ed/ dạng PI), S2 + had + V2(ed/ dạng PII)

Ví dụ:

Vào thời điểm Mai đến nhà Lan, cô ấy đã đi học.

(Khi Mai đến nhà Lan thì cô ấy đã đi học rồi)

She (cô ấy) đã kết hôn trước khi anh ta trở về.

(Cô ấy đã kết hôn trước khi anh ta trở về)

Vào thời điểm anh ta đến nhà cô ấy, cô ấy đã đi du lịch cùng bạn bè

3. Phân biệt “Vào thời điểm” với Khi nào/Cho đến khi

Phân biệt “Vào thời điểm” với “Khi nào”

Phân biệtVÀO THỜI ĐIỂMKHI NÀOCÁCH SỬ DỤNGVào thời điểmKhi nào
QUÁ KHỨ ĐƠN
Vào lúc Nancy đến nhà anh ta, anh ta đã đi xem phim cùng bạn bè của anh ta.

Phân biệt “Cho đến khi” với “Vào thời điểm”

VÍ DỤCÁCH THỂ HIỆN KHÁCtrongtừtớibắt đầulúcbắt đầutrướckhông muộn hơntrong
Cuối cùng anh ta thích tôi nhưng tới lúc đó/ Khi tôi không còn cảm xúc với anh ta nữa.

4. Bài tập

Chọn đáp án đúng cho các câu sau.

1. Vào thời điểm Luna ______ học, cô ______ ở Hà Nội 4 năm.

A. đã học – đã ở B. đã học – đã ở C. đang học – đã ở D. đã học – sẽ đã ở

2. Bằng thời điểm tôi về nhà, em gái tôi đã rời đi.

A. rời đi B. đã rời đi C. rời đi D. sẽ đã rời đi

3. Bằng thời điểm cô ấy về nhà, con gái của cô ấy ______ ngủ.

A. sẽ ngủ B. đang ngủ C. sẽ ngủ D. sẽ ngủ

4. _____ năm 2020, tôi đã làm việc cho công ty K.M trong 10 năm.

A. Bằng thời điểm B. Khi C. Vào lúc D. Vào

5. Bằng thời điểm giám đốc ______ về công ty, bạn đã hoàn thành bài tập này.

A. sẽ đến B. đã đến C. đã đến D. đến

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. A
 5. D

Cách sử dụng cấu trúc vào thời gian trong tiếng Anh

1. Cấu trúc “Vào thời điểm” và cách sử dụng

Cấu trúc vào thời điểm là một liên từ chỉ thời gian mang ý nghĩa là “khi…; vào lúc…; vào khoảng thời gian…; vào thời điểm;…”. Chúng ta sử dụng cấu trúc này để bổ sung trạng từ chỉ thời gian cho mệnh đề chính và làm rõ nghĩa trong câu.

Trong tiếng Anh, cấu trúc vào thời điểm được sử dụng phổ biến ở thì hiện tạithì quá khứ. Cụ thể như sau:

Cấu trúc vào thời điểm trong thì hiện tại

Cấu trúc vào thời điểm được dùng trong thì hiện tại đơn nhằm diễn tả dự đoán liên quan về thời gian của 2 hành động, sự việc diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

 • Với động từ “tobe”

Vào thời điểm + S1 + is/am/are +…., S2 + will + V-inf

Vào thời điểm + S1 + is/am/are +…., S2 + will have + V-ed/PII

 • Với động từ thường

Vào thời điểm + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf

Vào thời điểm + S1 + V(s/es), S2 + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

 • Vào thời điểm bạn nhận được cuộc gọi này, tôi sẽ ở TP.HCM. (Khi bạn nhận cuộc gọi này, tôi sẽ ở TP.HCM)
 • Vào thời điểm Min 18 tuổi, cô ấy sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ cha mẹ. (Khi Min tròn 18 tuổi, cô ấy sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ cha mẹ của mình.)

Cấu trúc vào thời điểm trong thì quá khứ

Trong thì quá khứ đơn, cấu trúc vào thời điểm được dùng để nhấn mạnh một hành động trong quá khứ xảy ra trước khi có một hành động khác xảy ra.

Cấu trúc:

 • Với động từ “tobe”

Vào thời điểm + S1 + was/were +…., S2 + had + V-ed/PII

 • Với động từ thường

Vào thời điểm + S1 + V1(ed/PI), S2 + had + V-ed/PII

Ví dụ:

 • Vào thời điểm tôi đến, họ đã đóng cửa rồi. (Khi tôi đến, họ đã đóng cửa rồi)
 • Vào thời điểm tôi rất mệt mỏi, tôi đã hoàn thành dự án đó. (Khi tôi rất mệt mỏi, tôi đã hoàn thành dự án đó)

2. Phân biệt cấu trúc vào thời điểm với khi nào/cho đến khi

Ngoài cấu trúc vào thời điểm, chúng ta còn có thể sử dụng nhiều liên từ khác trong tiếng Anh chỉ thời gian. Tuy nhiên, mỗi cấu trúc đều có cách sử dụng và mục đích nhấn mạnh khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa vào thời điểm và một số liên từ phổ biến khác như khi nào/cho đến khi để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của chúng.

Cấu trúc vào thời điểm và khi nào

Mặc dù cả hai đều mang nghĩa là “khi, vào lúc,…”, nhưng khi được sử dụng trong câu, vào thời điểmkhi nào lại thể hiện mức độ, mục đích nhấn mạnh khác nhau. Cụ thể:

Cấu trúc vào thời điểm được dùng để nhấn mạnh mức độ chính xác về mốc thời gian, thời điểm xảy ra sự việc.

Khi nào nhấn mạnh về nội dung của hành động tại thời điểm nói, thời gian ở đây mang tính chung chung, trong 1 đoạn, 1 khoảng thời gian dài.

Ví dụ:

 • Vào thời điểm tôi đến nhà Mai, cô ấy đã đi ngủ. (Khi tôi đến nhà Mai, cô ấy đã đi ngủ rồi.)
 • Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường đi câu cá cùng cha tôi. (Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường đi câu cá cùng cha tôi.)

Cấu trúc vào thời điểm và cho đến khi

Cấu trúc vào thời điểmcho đến khi trong tiếng Anh đều mang nghĩa “khi, cho đến khi”, nhưng cách sử dụng của chúng lại khác nhau:

Cấu trúc vào thời điểm được dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ kết thúc khi có một hành động, sự việc khác bắt đầu.

Cho đến khi được dùng để diễn tả một hành động, sự việc chỉ diễn ra khi có một hành động, sự việc khác diễn ra tại cùng thời điểm đó.

Ví dụ:

 • Họ sẽ hoàn thành bài tập này vào thời điểm quản lý đến. (Họ sẽ hoàn thành bài tập này khi quản lý đến)
 • Họ không thể hoàn thành bài tập này cho đến khi quản lý đến. (Họ không thể hoàn thành bài tập này cho đến khi quản lý đến)

3. Bài tập cấu trúc vào thời điểm

Bài tập: Chọn đáp án đúng cho các câu sau.

1. Vào thời điểm Adam ______ học, anh ấy ______ ở Hà Nội 4 năm.

A. đã học – sẽ đã ở B. đã học – đã ở C. đang học – đã ở D. đã học – đã ở

2. Vào thời điểm tôi đến công ty, anh trai tôi (rời đi)________.

A. rời đi B. đã rời đi C. rời đi D. sẽ đã rời đi

3. Vào thời điểm cô ấy về nhà, con trai của cô ấy ____ ngủ.

A. sẽ ngủ B. đang ngủ C. sẽ ngủ D. sẽ ngủ

4. _____ năm 2020, tôi đã làm việc cho công ty K.M trong 10 năm.

A. Vào thời điểm B. Khi C. Vào lúc D. Vào

5. Vào lúc giám đốc ______ văn phòng, bạn sẽ đã hoàn thành bài tập này.

A. sẽ đến B. đã đến C. đã đến D. đến

Đáp án:

 1. D
 2. C
 3. B
 4. D
 5. A
Chúng tôi sẽ đã hoàn thành bài tập vào thời điểm trời mưa.

Bài tập: Chọn đáp án đúng cho các câu sau.

1. Vào thời điểm Adam ______ học, anh ấy ______ ở Hà Nội 4 năm.

A. đã học – sẽ đã ở B. đã học – đã ở C. đang học – đã ở D. đã học – đã ở

2. Vào thời điểm tôi đến công ty, anh trai tôi (rời đi)________.

A. rời đi B. rời đi C. đã rời đi D. sẽ đã rời đi

3. Vào thời điểm cô ấy về nhà, con trai của cô ấy ____ ngủ.

A. sẽ ngủ B. đang ngủ C. sẽ ngủ D. sẽ ngủ

4. _____ năm 2020, tôi đã làm việc cho công ty K.M trong 10 năm.

A. Vào thời điểm B. Khi C. Vào lúc D. Vào

5. Vào lúc giám đốc ______ văn phòng, bạn sẽ đã hoàn thành bài tập này.

A. đến B. đã đến C. đã đến D. sẽ đến

Đáp án:

 1. D
 2. C
 3. B
 4. D
 5. A

Một số ví dụ có sử dụng cụm từ “Vào thời điểm”

Vào thời điểm tôi đến lớp, tôi đã chuẩn bị tất cả các dụng cụ cần thiết cho bài giảng.

(Khi tôi đến lớp, tôi đã chuẩn bị tất cả các dụng cụ cần thiết cho bài giảng)

Vào thời điểm anh ta đến thăm tôi, tôi đã được xuất viện từ bệnh viện.

(Khi anh ta đến thăm tôi, tôi đã được xuất viện từ bệnh viện)

Vào thời điểm cô ta trở lại làm việc, vị trí của cô ta đã được thay thế bởi người khác.

(Khi cô ta quay lại làm việc, vị trí của cô ta đã được thay thế bởi người khác)

Vào thời điểm tôi là một sinh viên, tôi đã làm gia sư.

(Khi tôi là một sinh viên, tôi đã làm gia sư)

Vào thời điểm Sally đến nhà tôi, tôi đã đi đến siêu thị.

(Khi Sally đến nhà tôi, tôi đã đi đến siêu thị)

Vào thời điểm công ty phá sản, kế toán trưởng đã bỏ đi với một số tiền lớn.

(Khi công ty phá sản, kế toán trưởng đã bỏ đi với một số tiền lớn)

Vào thời điểm anh ta đến nhà cô ta, cô ta đã đi du lịch cùng với bạn bè.

(Khi anh ta đến nhà cô ta, cô ta đã đi du lịch cùng với bạn bè)

Vào thời điểm anh ta đến siêu thị, siêu thị đã đóng cửa sớm.

(Khi anh ta đến siêu thị, siêu thị đã đóng cửa sớm)

Vào thời điểm Nancy đến nhà anh ta, anh ta đã đi xem phim cùng bạn bè của mình.

(Khi Nancy đến nhà anh ta, anh ta đã đi xem phim cùng bạn bè của mình)

Vào thời điểm cô ta biết rằng đó là bệnh ung thư, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối.

(Khi cô ta biết rằng đó là bệnh ung thư, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối)

You May Also Like

About the Author: admin