✅ CÔNG THỨC ĐẠO HÀM ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bảng đầy đủ các định nghĩa và công thức đạo hàm

Bài viết này được Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức chia sẻ cho các bạn một bảng đầy đủ các định nghĩa và công thức đạo hàm, bao gồm cả công thức đạo hàm lượng giác. Khi không thực hành (giải bài tập nhiều), ta dễ quên rất nhanh. Vì vậy, nếu bạn chỉ cầm bảng công thức và học suốt ngày mà không thực hành, sau một thời gian bạn sẽ quên hết. Điều tương tự cũng áp dụng cho công thức lượng giác, đạo hàm và các công thức khác.

Nội dung mà trung tâm gia sư Tâm Tài Đức chia sẻ là gì?

Trong bài viết này, trung tâm chia sẻ một bảng đầy đủ về các công thức đạo hàm, đạo hàm của hàm lượng giác và các hàm lượng giác, cùng với công thức đạo hàm cao cấp. Chúng ta hãy cùng xem nhé!

Đạo hàm trong giải tích và hàm số thực

Trong giải tích toán học, đạo hàm của một hàm số thực dùng để mô tả sự biến thiên của hàm số tại một điểm nào đó. Cùng với tích phân (một phép toán ngược lại), đạo hàm là một trong hai khái niệm cơ bản trong giải tích.

Đạo hàm trong hình học có ý nghĩa gì?

Đạo hàm có ý nghĩa hình học là hệ số góc của đường tiếp tuyến với đồ thị biểu diễn một hàm số. Trong vật lý, đạo hàm biểu diễn vận tốc tức thời của một chất điểm chuyển động hoặc cường độ dòng điện tức thời tại một điểm trên dây dẫn.

Định nghĩa của đạo hàm

Định nghĩa của đạo hàm

Đạo hàm và các công thức cần biết

CÔNG THỨC ĐẠO HÀM

Công thức đạo hàm lượng giác

Công thức đạo hàm lượng giác

Quy tắc cơ bản của đạo hàm

  • Quy tắc cơ bản của tính đạo hàm
  • Quy tắc đạo hàm của hàm số hợp
Quy tắc cơ bản của đạo hàm

Công thức đạo hàm cơ bản

  • Đạo hàm của f(x) với x là biến số
  • Đạo hàm của f(u) với u là một hàm số
  • Đạo hàm của một số phân thức hữu tỉ thường gặp
Công thức đạo hàm cơ bản

Bảng đạo hàm và nguyên hàm

  • Bảng đạo hàm
  • Bảng nguyên hàm
Bảng đạo hàm và nguyên hàm

Tính đạo hàm bằng máy tính như thế nào?

Máy tính cầm tay là một công cụ rất hữu ích trong việc tính đạo hàm cấp 1, cấp 2. Tính đạo hàm bằng máy tính mang lại kết quả có độ chính xác cao và thao tác thực hiện rất dễ dàng, như sau:

Tính đạo hàm cấp 1:

Tính đạo hàm cấp 2:

Dự đoán công thức đạo hàm bậc n :

+ Bước 1: Tính đạo hàm cấp 1, đạo hàm cấp 2, đạo hàm cấp 3.

+ Bước 2: Tìm quy luật về số, quy luật về dấu, về hệ số, về biến số, về số mũ rồi rút ra công thức tổng quát

Tính đạo hàm bằng máy tính

Đạo hàm cấp cao

Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x)

Đạo hàm của hàm số f'(x), nếu có, được gọi là đạo hàm cấp hai của hàm số f(x), kí hiệu là y” hoặc f”(x).

Đạo hàm của hàm số f”(x), nếu có, được gọi là đạo hàm cấp ba của hàm số f(x), kí hiệu là y”’ hoặc f”'(x).

Tương tự, đạo hàm của đạo hàm cấp (n-1) được gọi là đạo hàm cấp n của hàm số y = f(x), kí hiệu là y^(n) hoặc f^(n)(x).

f^(n)(x)=[f^(n-1)(x)]’f^(n)(x)=[f^(n-1)(x)]’ , với n thuộc Z và n >= 2

Bảng đạo hàm cấp cao đầy đủ và công thức Lepnit:

Đạo hàm cấp cao

You May Also Like

About the Author: admin