✅ Công thức it was not until ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cấu trúc chưa đến

Công thức Chưa đến có

Cụm từ này có nghĩa là “chỉ đến khi”, thường đi kèm với từ, cụm từ, thậm chí là mệnh đề chỉ thời gian, nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

Chưa đến + từ/ cụm từ/ mệnh đề thời gian + thì + S + V (chia cùng thì với động từ tobe ở đầu câu)

Ví dụ:

Chưa đến hôm qua thì cô ấy mới làm xong hết bài tập.

⟹ Chưa đến ngày hôm qua thì cô ấy mới làm xong hết bài tập.

Chưa đến khi anh ta 18 tuổi thì anh ta mới biết sự thật.

⟹ Chưa đến năm anh ta 18 tuổi thì anh ta mới biết sự thật.

Chưa đến 10 giờ sáng nay thì John mới quay trở lại.

⟹ Chưa đến 10 giờ sáng nay thì John mới quay trở lại.

Chú ý: Nối giữa 2 mệnh đề Chưa đến và mệnh đề chính chỉ dùng “thì” chứ không dùng “khi”.

Cấu trúc Chưa đến đảo ngữ

Chưa đến từ/ cụm từ/ mệnh đề thời gian + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ:

Chưa đến khi lên tới đỉnh, chúng tôi mới nhận ra mình đã đi được bao xa.

⟹ Chưa đến khi lên tới đỉnh, chúng tôi mới nhận ra mình đã đi được bao xa.

Chưa đến tận 11 giờ đêm anh ta mới gọi cho tôi.

⟹ Chưa đến tận 11 giờ đêm anh ta mới gọi cho tôi.

Chưa đến khi lên tới đỉnh, chúng tôi mới nhận ra mình đã đi được bao xa.

Cách viết lại câu với Chưa đến

S + V (chia ở dạng phủ định)… + chưa đến + từ/ cụm từ/ mệnh đề thời gian

⟹ Chưa đến + từ/ cụm từ/ mệnh đề thời gian + thì + S + V (chia cùng thì với động từ tobe ở đầu câu)

Ví dụ:

Cô ấy không chấp nhận tình yêu của anh ta cho đến tháng trước.

⟹ Chưa đến tháng trước thì cô ấy mới chấp nhận tình yêu của anh ta.

Họ không bán căn nhà của mình cho đến khi chiến tranh xảy ra.

⟹ Chưa đến khi chiến tranh xảy ra thì họ mới bán căn nhà của mình.

Cấu trúc Chỉ khi

Chỉ khi dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “chỉ đến khi”, cũng được dùng để nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

Chỉ khi + S + V (chia) + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Chú ý: Ở mệnh đề đầu tiên, tức là mệnh đề chứa Chỉ khi, theo sau Chỉ khi chỉ có thể là một mệnh đề, chứ không thể là từ hay cụm từ chỉ thời gian như đối với Chưa đến.

Ví dụ:

Chỉ khi tôi đổ đầy cốc của mình tôi mới nhận ra rằng nó bị vỡ.

Tôi không nhận ra rằng cốc của mình bị vỡ cho đến khi tôi đổ đầy nó.

⟹ Chỉ khi tôi đổ đầy cốc của mình tôi mới nhận ra rằng nó bị vỡ.

⟹ Chưa đến khi tôi đổ đầy cốc của mình tôi mới nhận ra rằng nó bị vỡ.

Anh ta không thăm tôi cho đến khi anh ta cần một số tiền.

⟹ Chỉ khi anh ta cần một số tiền anh ta mới thăm tôi.

⟹ Chưa đến khi anh ta cần một số tiền anh ta mới thăm tôi.

Định nghĩa

Cấu trúc “Chưa đến” thường được sử dụng trong các câu văn miêu tả một sự việc nào đó, nhằm nhấn mạnh khoảng thời gian cũng như địa điểm xảy ra sự việc đó.

Với công dụng như vậy, có thể suy ra cấu trúc “Chưa đến” mang ý nghĩa là “chỉ đến khi …”.

Cấu trúc “Chưa đến” là cấu trúc rất thích hợp trong văn viết bởi lợi ích mà nó mang lại, vừa có thể nhấn mạnh câu văn, vừa có thể tăng sắc thái biểu cảm. Bên cạnh đó, còn có thể tạo sự đa dạng, tránh nhàm chán trong diễn đạt.

Ví dụ:

Chưa đến hôm qua thì tôi mới hoàn thành bài tập của mình.

(Chưa đến hôm qua, tôi mới hoàn thành bài tập của mình.)

Chưa đến khi anh ta mười tuổi thì anh ta mới bước vào tiểu học.

(Chưa đến khi anh ta mười tuổi, anh ta mới bước vào tiểu học.)

CẤU TRÚC CHƯA ĐẾN VÀ CHỈ KHI

Bài tập vận dụng

Viết lại câu sử dụng Chưa đến và Chỉ khi

1. Không ai được rời khỏi sân vận động cho đến 2h30.

⟹ Chưa đến …………………………………………………………………………

2. Cô ấy không được phép mở quà cho đến sinh nhật của mình.

⟹ Chưa đến khi sinh nhật của cô ấy, cô ấy không được phép mở quà.

3. Tôi không thể hoàn thành dự án của mình cho đến khi Mark giúp tôi.

⟹ Chỉ khi Mark giúp tôi tôi mới hoàn thành dự án của mình.

4. Tôi mới ngủ vào lúc nửa đêm.

⟹ Chưa đến nửa đêm tôi mới ngủ.

5. Họ không trả hóa đơn cho đến khi điện bị cắt.

⟹ Chưa đến khi điện bị cắt họ mới trả hóa đơn.

6. Tôi không thể làm bình luận hơn cho đến khi có thông tin.

⟹ Chỉ khi tôi có thông tin tôi mới làm bình luận.

7. Anh ta chưa từng là ca sĩ nổi tiếng cho đến khi anh ta đến thành phố HCM.

⟹ Chưa đến khi anh ta đến thành phố HCM anh ta mới là ca sĩ nổi tiếng.

8. Cảnh sát không buộc tội ai cho đến khi có chứng cứ.

⟹ Chỉ khi cảnh sát có chứng cứ mới buộc tội ai.

9. Chưa đến khi cha của cậu bé đe dọa sẽ phạt cậu bé thì cậu bé mới nói sự thật.

⟹ Chưa đến khi cha của cậu bé đe dọa sẽ phạt cậu bé thì cậu bé mới nói sự thật.

10. Chưa đến khi cô ấy nhận được một lá thư từ anh ấy thì cô ấy mới viết thư cho anh ấy.

⟹ Chưa đến khi cô ấy nhận được một lá thư từ anh ấy thì cô ấy mới viết thư cho anh ấy.

Đáp án

  1. Chưa đến 2h30 người ta mới được rời khỏi sân vận động.
  2. Chưa đến sinh nhật của cô ấy cô ấy mới được phép mở quà.
  3. Chỉ khi Mark giúp tôi tôi mới hoàn thành dự án của mình.
  4. Chưa đến nửa đêm tôi mới ngủ.
  5. Chưa đến khi điện bị cắt họ mới trả hóa đơn.
  6. Chỉ khi tôi có thông tin tôi mới làm bình luận.
  7. Chưa đến khi anh ta đến thành phố HCM anh ta mới là ca sĩ nổi tiếng.
  8. Chỉ khi cảnh sát có chứng cứ mới buộc tội ai.
  9. Chưa đến khi cha của cậu bé đe dọa sẽ phạt cậu bé thì cậu bé mới nói sự thật.
  10. Chưa đến khi cô ấy nhận được một lá thư từ anh ấy thì cô ấy mới viết thư cho anh ấy.

You May Also Like

About the Author: admin