✅ CÔNG THỨC MÔN SINH ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Toàn bộ công thức sinh học 12

Tính số Nu của ADN (Hoặc của Gen)

Tính số Nu của ADN (Hoặc của Gen)

Tính chiều dài

Tính chiều dài

Tính số liên kết Hidro và số liên kết cộng hóa trị

Tính số liên kết Hidro và số liên kết cộng hóa trị

Tính số Nu tự do cần dùng

Tính số Nu tự do cần dùng

Tính số liên kết cộng hóa trị được hình thành và phá vỡ

Tính số liên kết cộng hóa trị được hình thành và phá vỡ

TÍNH THỜI GIAN TỰ SAO

TÍNH THỜI GIAN TỰ SAO

Bảng bộ ba mật mã

Bảng bộ ba mật mã

QUÁ TRÌNH SAO MÃ VÀ DỊCH MÃ-ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN

QUÁ TRÌNH SAO MÃ VÀ DỊCH MÃ-ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN

TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

CẤU TRÚC PROTEIN

CẤU TRÚC PROTEIN

TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG

TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG

TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC – SỐ LIÊN KẾT PEPTIT

TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC - SỐ LIÊN KẾT PEPTIT

TÍNH SỐ tARN

TÍNH SỐ tARN

SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA RIBOXOM TRÊN mARN

SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA RIBOXOM TRÊN mARN

TÍNH THỜI GIAN TỔNG HỢP CÁC PHÂN TỬ PROTEIN

TÍNH THỜI GIAN TỔNG HỢP CÁC PHÂN TỬ PROTEIN

Của nhiều mARN thông tin sinh ra từ 1 gen có cùng số riboxom nhất định trượt qua không trở lại

Của nhiều mARN thông tin sinh ra từ 1 gen có cùng số riboxom nhất định trượt qua không trở lại

TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG ĐỐI VỚI CÁC RIBOXOM CÒN TIẾP XÚC VỚI mARN

TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG ĐỐI VỚI CÁC RIBOXOM CÒN TIẾP XÚC VỚI mARN

ĐỘT BIẾN GEN

ĐỘT BIẾN GEN

LIÊN QUAN ĐẾN CHIỀU DÀI GEN

LIÊN QUAN ĐẾN CHIỀU DÀI GEN

NHIỄM SẮC THỂ

NHIỄM SẮC THỂ

TÍNH THỜI GIAN NGUYÊN PHÂN

TÍNH THỜI GIAN NGUYÊN PHÂN

Tạo hợp tử

Tạo hợp tử

Xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST

Xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST
VD

TỶ LỆ GIAO TỬ VÀ SỐ KIỂU TỔ HỢP NST KHÁC NHAU

TỶ LỆ GIAO TỬ VÀ SỐ KIỂU TỔ HỢP NST KHÁC NHAU
ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

ĐỘT BIỄN SỐ LƯỢNG NST

ĐỘT BIỄN SỐ LƯỢNG NST
Giải

Lệch bội trên NST thường của người: Hội chứng Down

Lệch bội trên NST thường của người Hội chứng Down

Thể dị bội ở cặp NST giới tính của người

Thể dị bội ở cặp NST giới tính của người

THỂ ĐA BỘI

THỂ ĐA BỘI

Tứ bội (4n)

Tứ bội (4n)

BÀI TOÁN NGƯỢC CHO TỶ LỆ ĐỒNG HỢP LẶN=> KG P

QUY LUẬT PHÂN LY VÀ PHÂN LY ĐỘC LẬP

QUY LUẬT PHÂN LY VÀ PHÂN LY ĐỘC LẬP

Trường hợp 2 Đề bài chỉ cho 1 loại kiểu hình ở đời sau

Trường hợp 2 Đề bài chỉ cho 1 loại kiểu hình ở đời sau

TÍNH SỐ LOẠI VÀ TÌM THÀNH PHẦN GEN CỦA GIAO TỬ

TÍNH SỐ LOẠI VÀ TÌM THÀNH PHẦN GEN CỦA GIAO TỬ

TÍNH SỐ KIỂU TỔ HỢP – KIỂU GEN – KIỂU HÌNH VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON

TÍNH SỐ KIỂU TỔ HỢP - KIỂU GEN - KIỂU HÌNH VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON
VD Xét 5 locut gen phân ly độc lập trên NST thường

TÌM KIỂU GEN CỦA BỐ MẸ

Kiểu gen chung của nhiều loại tính trạng

Kiểu gen chung của nhiều loại tính trạng

Trong phép lai phân tích

Trong phép lai phân tích

Khi lai 2 hay nhiều cặp tính trạng

Khi lai 2 hay nhiều cặp tính trạng
giao tử

Tìm số kiểu gen của một cơ thể và số kiểu giao phối

Tìm số kiểu gen của một cơ thể và số kiểu giao phối
CÁCH 2

TƯƠNG TÁC GEN

TƯƠNG TÁC GEN

Dạng toán thuận

Dạng toán thuận
kiểu gen
Giải 2

Dạng toán nghịch

Dạng toán nghịch

You May Also Like

About the Author: admin