✅ Công thức offered ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hiểu ngay cấu trúc Đề nghị trong tiếng Anh cùng ví dụ chi tiết

“Tôi có thể mời bạn một ly đồ uống không? – Can I offer you a drink?”. Nếu bạn là người hâm mộ những bộ phim Anh, Mỹ thì hẳn bạn đã quen thuộc với câu nói này. Các chàng trai nước ngoài thường tiếp cận cô gái mình để ý ở một nhà hàng, một quán cafe bằng câu hỏi mời này. Cấu trúc được sử dụng ở đây là cấu trúc đề nghị, không phải cấu trúc mời chào

1. Đề nghị nghĩa là gì?

Đề nghị trong tiếng Anh có thể là một động từ hoặc một danh từ.

Offer (v): mời, trả giá, đề nghị, tặng cái gì đó

Offer (n): lời mời, sự trả giá, lời đề nghị, lời đề nghị giúp đỡ, mời chào hàng, khuyến mãi

Ví dụ:

 • Chú tôi đề nghị cho tôi một vị trí trong công ty ông ấy.

My uncle offered me a position in his company.

 • John trả giá 900 đô cho chiếc xe cũ của tôi.

John offered me $900 for my old car.

 • Chuyến đi 2 tuần ở Đà Nẵng thật tuyệt vời.

The offer of two weeks in Da Nang is very nice.

2. Cấu trúc Đề nghị và cách sử dụng

Cấu trúc Đề nghị không quá phức tạp để hiểu nhưng bạn cần lưu ý sử dụng đúng cách. Khi dùng động từ “offer”, ngoài nghĩa “mời chào”, từ này còn có nghĩa “trả giá” đối với một món đồ nào đó. Hãy tìm hiểu thêm sau đây.

Cấu trúc Đề nghị dạng động từ

Cấu trúc Đề nghị mang nghĩa mời chào ai đó

Khi trong câu xuất hiện người, đối tượng mà ta muốn “mời chào”, ta sử dụng hai cấu trúc sau:

Offer + somebody + something

Offer + something TO somebody

Đề nghị/mời ai điều gì

Ví dụ:

 • Công ty đề nghị cô ấy một kỳ nghỉ ở Paris.

The company offered a vacation in Paris to her.

 • Tôi có thể mời bạn một ly đồ uống không?

Can I offer you a drink?

 • John đề nghị đưa Lily đến siêu thị.

John will offer Lily a ride to the supermarket.

Cấu trúc Đề nghị đi với động từ nguyên thể (To verb)

Offer + to V

Khi ở dạng chủ động, cấu trúc Đề nghị này mang nghĩa tự nguyện làm gì.

Còn khi ở dạng bị động, cấu trúc Đề nghị vẫn mang nghĩa đề nghị.

Ví dụ:

 • Bố tôi tình nguyện đưa tôi đến buổi hòa nhạc của Sơn Tùng.

My father offered to take me to the concert of Son Tung.

 • Lisa tình nguyện mua bánh cho bữa tiệc sinh nhật.

Lisa offers to buy cakes for the birthday party.

 • Tôi được đề nghị tham dự buổi họp ngày mai.

I was offered to join the meeting tomorrow.

Cấu trúc Đề nghị mang nghĩa trả giá

Offer + someone + Money + for something

Trả giá bao nhiêu cho cái gì

Ví dụ:

 • Chúng tôi trả giá 500 đô cho chiếc máy tính này.

We offer 500$ for this computer.

 • Đội bóng Manchester City trả giá 400 triệu đô cho Messi.

Manchester City offered $400 million for Messi.

 • Bạn trả giá bao nhiêu cho căn nhà bạn muốn mua?

How much do you offer for the house you want to buy?

Cấu trúc Đề nghị dạng danh từ

Danh từ “offer” mang nghĩa một lời mời, lời đề nghị, đứng trong câu giống các danh từ khác. Trong một số trường hợp, “offer” còn mang nghĩa một lời chào hàng, một ưu đãi đặc biệt để mời khách hàng.

Ví dụ:

 • Tôi có một đề nghị công việc dành cho bạn.

I have a job offer for you.

 • Tôi sẽ đưa bạn 1000 đô mỗi tháng, và đó là lời đề nghị cuối cùng.

I’ll give you $1000 per month, and that’s my final offer.

 • Tôi đang đợi những khuyến mãi đặc biệt nhất vào Black Friday (ngày giảm giá siêu lớn ở Mỹ).

I’m waiting for the most special offer on Black Friday.

Một số cấu trúc Đề nghị dạng danh từ thông dụng:

 • Make an offer for something: trả giá một món đồ hay tài sản
 • To accept/ take up an offer: nhận lời ai cho việc gì
 • To turn down an offer = To reject/ refuse/ decline an offer: từ chối lời đề nghị đưa ra
 • To consider an offer: xem xét một lời đề nghị

Cấu trúc Đề nghị trong câu gián tiếp

Cấu trúc Đề nghị trong câu gián tiếp là một cấu trúc khá phức tạp thường được sử dụng trong các bài thi.

Trong câu gián tiếp, cấu trúc với Đề nghị mang nghĩa là “gợi ý, mời, đề nghị ai làm gì”.

Công thức:

Shall I help you…Can I …

=> S+ offered To + V gợi ý làm gì cho ai

Ví dụ:

 • “Can I carry the hat for you”, Mike said. (Tôi có thể cầm mũ giúp cho bạn không, ”Mike nói.)

=> Mike offered to carry the hat for me. (Mike đề nghị mang mũ cho tôi.)

 • “Shall we play football?”, he said. (Chúng ta sẽ chơi bóng đá chứ?)

=> He offered to play football. (Anh ấy đề nghị chơi bóng đá.)

Bài tập cấu trúc Đề nghị

Bài 1: Viết lại câu sau dùng cấu trúc Đề nghị

 1. John asked me if I wanted to work in his company.
 2. Can I buy you some food?
 3. I will pay 50$ for this dress.
 4. You are invited to join the trip to Nha Trang by the director.
 5. My brother said that he would bring wine for everyone.
 6. Accept it! It’s a big chance for you.
 7. Do you want me to drive you home?
 8. I was invited to the opening of Chanel.

Đáp án:

 1. John offered me a position in his company.
 2. Can I offer you some food?
 3. I offer 50$ for this dress.
 4. You are offered a vacation in Nha Trang by the director. = You are offered to join the trip to Nha Trang by the director.
 5. My brother offered to bring wine for everyone.
 6. Accept it! It’s a nice offer.
 7. I will offer you a drive to home.
 8. I was offered to go to the opening of Chanel.

Bài 2: Dịch các câu sau sang tiếng Anh dùng cấu trúc Đề nghị

 1. Anh ta trả giá 20 ngàn đôla cho chiếc xe hơi hạng sang.
 2. Tôi sẽ đưa ra một đề nghị anh khó có thể từ chối.
 3. Khuyến mại chào hàng này sẽ hết hạn vào ngày 26 tháng 10.
 4. Bạn đang có (mời chào) những dịch vụ nào?
 5. Cô ấy tình nguyện đi mua đồ ăn cho tôi.
 6. Tivi đang có chương trình chào hàng đặc biệt .
 7. Công ty tôi muốn dành cho bạn một sự thỏa thuận.
 8. Bạn đồng ý với lời đề nghị của tôi chứ?

Đáp án:

 1. He made a $20,000 offer for the luxury car. = He offered $20,000 for the luxury car.
 2. I am going to make an offer he can’t refuse.
 3. The offer ends on the day of October 26.
 4. What services do you offer?
 5. She offers to go to buy food for me.
 6. The TV is on a special offer.
 7. My company wants to offer you a deal.
 8. Do you accept my offer?

Bài tập cấu trúc Đề nghị

Bài 1: Viết lại câu sau dùng cấu trúc Đề nghị

1. Lisa asked me if I wanted to work in her company.

2. Can I buy you some seafood?

3. I will pay 100$ for this T-shirt.

4. You are invited to join the trip to Da Nang by the director.

5. My sister said that she would bring wine for everyone.

6. Accept it! It’s a big chance for you.

Bài 2: Sử dụng cấu trúc Đề nghị và dịch các câu sau đây sang tiếng Anh

1. Anh ta trả giá 30 ngàn đôla cho chiếc xe hơi hạng sang.

2. Tôi sẽ đưa ra một đề nghị cô khó có thể từ chối.

3. Khuyến mại chào hàng này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10.

4. Bạn đang có (mời chào) những dịch vụ nào?

5. Anh ấy tình nguyện đi mua đồ ăn cho tôi.

Đáp án

Bài 1

1. Lisa offered me a position in her company.

2. Can I offer you some seafood?

3. I offer 100$ for this T-shirt.

4. You are offered a vacation in Da Nang by the director. = You are offered to join the trip to Da Nang by the director.

5. My sister offered to bring wine for everyone.

6. Accept it! It’s a nice offer.

Bài 2

1. He made a $30,000 offer for the luxury car. = He offered $30,000 for the luxury car.

2. I am going to make an offer she can’t refuse.

3. The offer ends on the day of October 31.

4. What services do you offer?

5. He offers to go to buy food for me.

You May Also Like

About the Author: admin