✅ Công thức tính thể tích ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Công thức tính thể tích hình khối Nón

Cách tính thể tích của một hộp

Bạn có thể tính thể tích của một hộp dễ dàng để gửi hàng hoặc làm bài tập của bạn. Thể tích là một giá trị cho biết độ lớn của một vật trong không gian ba chiều. Dựa vào thể tích của hộp, bạn có thể biết được không gian trong hộp có bao nhiêu. Để tính thể tích, bạn chỉ cần đo chiều dài, rộng, và cao của hộp, sau đó nhân chúng lại với nhau.

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật

Với: thể tích = chiều dài x chiều rộng x chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Thể tích của hình hộp chữ nhật bằng cách nhân chiều dài x chiều rộng x chiều cao. Nếu hình hộp là hình hộp chữ nhật hoặc hình lập phương, bạn chỉ cần đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp, sau đó nhân chúng lại với nhau để tính thể tích. Công thức này thường được viết tắt là V = l x w x h.

 • Ví dụ: “Nếu bạn có một hình hộp có chiều dài là 10cm, chiều rộng 4cm và chiều cao 5cm, thể tích của hình hộp là bao nhiêu?”
 • V = l x w x h
 • V = 10cm x 4cm x 5cm
 • V = 200cm3

Chiều cao thường còn được gọi là chiều sâu. Ví dụ, “Hình hộp có chiều dài là 10cm, chiều rộng là 4cm và chiều sâu là 5cm”.

Đo chiều dài hộp

Đo chiều dài của hộp. Nếu bạn nhìn từ trên xuống, bạn sẽ thấy mặt trên của hộp giống như một hình chữ nhật phẳng, cạnh dài nhất của hình này chính là chiều dài của hộp. Bạn đo cạnh này và ghi lại giá trị đó là “chiều dài”.

 • Lưu ý sử dụng cùng một đơn vị đo cho tất cả các cạnh – nếu bạn đo một cạnh bằng đơn vị cm, hãy sử dụng đơn vị này cho tất cả các cạnh còn lại.

Đo chiều rộng của hộp

Đo chiều rộng hộp

Chiều rộng là đo đoạn thẳng tiếp cận với cạnh bạn đã đo chiều dài. Nếu bạn nhìn từ một nửa hộp, chiều rộng và chiều dài tạo thành một chữ “L”. Bạn đo và ghi lại giá trị là “chiều rộng”.

 • Chiều rộng luôn là cạnh ngắn hơn.

Đo chiều cao

Đo chiều cao

Đây là đoạn mà bạn chưa đo và nó là khoảng cách từ mặt trên xuống đáy của hộp. Bạn đo và ghi lại giá trị này là “chiều cao”.

 • Tùy thuộc vào cách bạn đặt hộp, cạnh đo “chiều cao” hoặc “chiều dài” có thể khác nhau. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, bạn chỉ cần đo đủ 3 cạnh khác nhau.

Nhân giá trị ba cạnh với nhau

Nhân số đo ba cạnh với nhau

Bạn cần nhớ rằng công thức tính thể tích là V = chiều dài x chiều rộng x chiều cao, bạn chỉ cần nhân cả 3 cạnh với nhau để tính thể tích. Đừng quên viết đơn vị đo để không nhầm lẫn với các con số đã tính.

Thêm đơn vị khối vào thể tích

Cần đảm bảo rằng bạn viết đơn vị đo theo khối (mũ 3 của đơn vị đo)

Thể tích là một giá trị đo, nhưng nếu bạn không biết đơn vị đo, nó chỉ là một số không có ý nghĩa. Để viết đúng thể tích, bạn cần thêm đơn vị khối. Chẳng hạn, nếu bạn đo tất cả các cạnh bằng đơn vị cm, bạn cần thêm “cm3” vào kết quả cuối cùng.

 • Ví dụ, “Nếu bạn có một hình hộp với chiều dài là 2cm, chiều rộng 1cm, và chiều cao 4cm, thể tích của hình hộp là bao nhiêu?”
 • V = l x w x h
 • V = 2cm x 1cm x 4cm
 • V = 8cm3
 • Lưu ý: Đơn vị khối chỉ ra rằng thể tích cho biết bạn có thể để bao nhiêu đơn vị khối vào trong hình hộp. Trong ví dụ này, bạn có thể chứa được 8 khối lập phương có cạnh 1cm trong hình hộp.

Tính thể tích của các hình dạng hình khối khác nhau

Tính thể tích của các hình dạng hình khối khác nhau

Công thức tính thể tích hình trụ

Hình trụ là một hình khối ba chiều với hai đáy là hai hình tròn. Công thức tính thể tích hình trụ là V= pi x r2 x h. Trong đó pi = 3,14, r là bán kính hình tròn đáy, và h là chiều cao.

Tính thể tích hình chóp

Tính thể tích hình chóp
</p>
<p class=Nguồn: https://vatlytuoitre.com
Danh mục: Định luật

You May Also Like

About the Author: admin