✅ Công thức toán cao cấp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

TOÁN CAO CẤP

3. CÁC TÍNH CHẤT

Giả sử các phép toán dưới đây đều thực hiện được. Khi đó ta có các tính chất sau đây đối với phép toán trên ma trận.

I.4. HẠNG CỦA MA TRẬN

I.5. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

thỏa mãn các điều kiện sau

a) Hãy tìm điểm cân bằng thị trường.

b) Xác định lượng cung và cầu cân bằng của mỗi loại hàng hóa.

Ví dụ 8. Cho một thị trường gồm ba loại hàng hóa. Biết hàm cung và hàm cầu là

Hãy xác định mức thu nhập quốc dân, mức tiêu dùng và mức thuế cân bằng.

Giải. Ta có

4. MÔ HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH INPUT – OUTPUT LEONTIEF

Giả định chung: Nền kinh tế của một khu vực hay một quốc gia có nhiều ngành sản xuất. Vậy thế nào là một ngành sản xuất?

Ngành sản xuất được nhìn nhận dựa vào hai yếu tố sau đây:

triệu; TL là tủ lạnh giá bán 5 triệu; ML là máy lạnh giá bán 6 triệu; MA là máy ảnh kỹ thuật số giá bán 3 triệu. Báo cáo kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2011 như sau:

CHƯƠNG II. ĐẠO HÀM và VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN II.1. HÀM SỐ

II.2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

Nguồn: https://vatlytuoitre.com
Danh mục: Định luật

You May Also Like

About the Author: admin