✅ Công thức who whom which ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Định nghĩa mệnh đề quan hệ

Gia sư Tiếng Anh online

Mệnh đề quan hệ – Relative Clauses

Mệnh đề quan hệ (hay mệnh đề tính tự) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: ai, ai, cái gì, cái, ai; hoặc những trạng từ quan hệ: tại sao, ở đâu, khi nào. Mệnh đề quan hệ được sử dụng để mở rộng ý nghĩa cho danh từ trước nó.

I. Các đại từ quan hệ

– Đóng vai trò chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ

– Đại diện cho danh từ chỉ người

 • ….. N (người) + AI + V + O
Đại từ who thay thế cho danh từ chỉ người

2. AI

– Đóng vai trò tân ngữ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

– Đại diện cho danh từ chỉ người

 • …..N (người) + AI + S + V

3. CÁI

– Đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ

– Đại diện cho danh từ chỉ vật

 • ….N (vật) + CÁI + V + O
 • ….N (vật) + CÁI + S + V
Đại từ which thay thế cho danh từ chỉ vật

4. CÁI

– Có thể thay thế vị trí của thế của ai, ai, cái trong mệnh đề quan hệ xác định

* Các trường hợp thường dùng “cái”:

– Khi đi sau các từ so sánh nhất

– Khi đi sau các từ: chỉ, người đầu tiên, người cuối cùng

– Khi danh từ đi trước bao gồm cả người và vật

– Khi đi sau các đại từ không xác định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: chẳng một ai, chẳng ai, chẳng cái, ai nào, cái gì, chẳng cái, chẳng người, ai đó, cái gì, chẳng cái, chẳng người nào, một ít, không ai.

Ví dụ: Anh ấy là người thú vị nhất mà tôi từng gặp.

Đó là lần đầu tiên mà tôi nghe thấy điều đó.

Cô ấy nói về những người và nơi mà cô ấy đã thăm.

* Các trường hợp không dùng cái:

– Trong mệnh đề quan hệ không xác định

5. AI

Được sử dụng để chỉ sự sở hữu của danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay thế cho các từ: cô ấy, anh ấy, chúng, những

…..N (người, vật) + CỦA + N + V ….

Đại từ quan hệ loại danh từ thay thế Vai trò trong câu Ai chỉ người chủ từ Ai chỉ người túc từ Cái chỉ vật chủ từ hay túc từ Cái chỉ vật chủ từ hay túc từ Ai chỉ người chỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan hệ

1. TẠI SAO: ở đầu mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (lý do) + TẠI SAO + S + V …

Ví dụ: Tôi không biết lý do. Bạn không đi học vì lý do đó.

 • → Tôi không biết lý do tại sao bạn không đi học.

2. Ở ĐÂU: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there

….N (nơi) + Ở ĐÂU + S + V ….

(Ở ĐÂU = Ở/ TẠI + CÁI)

Ví dụ: a/ Khách sạn không sạch lắm. Chúng tôi đã ở tại khách sạn đó.

 • → Khách sạn mà chúng tôi đã ở không sạch lắm.
 • → Khách sạn mà chúng tôi đã ở không sạch lắm.

3. KHI NÀO: Thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

….N (thời gian) + KHI NÀO + S + V …

(khi nào = vào/ lúc + cái)

Ví dụ: Anh còn nhớ ngày đó chứ? Chúng ta đã gặp nhau vào ngày đó.

 • → Anh còn nhớ ngày nào chúng ta đã gặp nhau lần đầu?
 • → Anh còn nhớ ngày nào chúng ta đã gặp nhau lần đầu?

Tôi không biết thời gian. Cô ta sẽ trở lại lúc đó. → Tôi không biết thời gian khi cô ta sẽ trở lại.

Các loại Mệnh đề quan hệ

Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

 1. Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được sử dụng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ không được xác định và không cách ngăn cách nó với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.
 2. Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không bắt buộc phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ đã được xác định và được cách ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy (,) hoặc dấu gạch ngang (-)

Ví dụ: Đà Lạt, mà tôi đã thăm vào mùa hè năm ngoái, rất đẹp. (Mệnh đề quan hệ không xác định)

Lưu ý: Để biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

– Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một danh từ riêng

– Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một tính từ sở hữu (của tôi, của anh, của họ)

– Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một danh từ đi với các từ này, kia, những, các

Một số lưu ý trong mệnh đề quan hệ

1. Nếu trong mệnh đề có giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề (áp dụng cho whom và which.)

 • Ex: Thầy Brown là một giáo viên tốt. Chúng tôi học với ông ấy vào năm ngoái.
  • → Thầy Brown, with whom we studied last year, là một giáo viên tốt.
  • → Thầy Brown, whom we studied with last year, là một giáo viên tốt.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

 • Ex: Cô ấy không thể đến buổi tiệc sinh nhật của tôi. Điều đó làm tôi buồn. → Cô ấy không thể đến buổi tiệc sinh nhật của tôi, điều đó làm tôi buồn.

3. Ở vị trí tân ngữ, whom có thể được thay bằng who.

 • Ex: Tôi muốn nói chuyện với anh ta mà tôi đã gặp ở bữa tiệc sinh nhật của bạn.

4. Trong mệnh đề quan hệ xác định , chúng ta có thể loại bỏ các đại từ quan hệ làm tân ngữ: whom, which.

5. Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which và whose.

 • Ex: Tôi có hai người chị, cả hai ai cũng là sinh viên. Cô ấy đã thử ba chiếc váy, không có chiếc nào vừa.

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm phân từ

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân từ (V-ing).

 • a/ Người đàn ông đang đứng từ xa là cha tôi. → Người đàn ông đang đứng từ xa là cha tôi.
 • b/ Cặp đôi sống gần nhà tôi là giáo viên. → Cặp đôi sống gần nhà tôi là giáo viên.

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân từ (V3/ed).

 • a/ Hướng dẫn trên trang nhất là rất quan trọng. → Hướng dẫn trên trang nhất là rất quan trọng.
 • b/ Cuốn sách mà mẹ tôi mua là thú vị. → Cuốn sách mẹ tôi mua là thú vị.

2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu

The man who got the news là người cuối cùng. → Người cuối cùng nhận được tin tức đó là John.

 • a/ John là người cuối cùng nhận được tin tức.
 • b/ Anh ấy là người chúng tôi ngưỡng mộ nhất.

3. Mệnh đề quan hệ chứa “thật là” và tính từ:

* Người phụ nữ, mà anh ấy đang nói chuyện, thật là thông minh và xinh đẹp là cô em gái của tôi.

* Thật là khó tin người mà anh ấy đã gặp là cô gái người anh ta yêu.

4. Bỏ các từ chỉ thế của đại từ sau một giới từ (một giới từ mở đầu và theo sau bởi danh từ)

Bài tập thực hành về mệnh đề quan hệ

BÀI TẬP 1:

Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau hoặc chọn đáp án có câu gần nghĩa nhất với câu gốc:

1. Cô ấy đang nói về tác giả mà cuốn sách của ông ấy là một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm nay.

A. mà B. của C. rằng D. ai

2. Anh ấy đã mua tất cả những quyển sách mà cần cho kỳ thi sắp tới.

A. mà B. những C. chúng D. ai

3. Những đứa trẻ mà bố mẹ của chúng là giáo viên nổi tiếng thì được dạy dỗ tốt.

A. mà B. ai C. của D. của chúng

4. Bạn có biết cậu bé mà chúng ta đã gặp ở bữa tiệc tuần trước không?

A. mà B. của C. ai D. mà chúng ta

5. Những bài tập mà chúng tôi đang làm thì rất dễ.

A. là B. đã C. thì D. là

6. Người đàn ông đang ngồi cạnh tôi liên tục nói chuyện suốt bộ phim, điều đó đã làm tôi không vui.

A. đã ngồi / rằng B. ngồi / mà

C. ngồi / cách D. ngồi / ai

7. Neil Armstrong có phải là người đầu tiên đã đặt chân lên mặt trăng không?

A. cài B. đặt C. làm D. người được đặt

8. Đây là ngôi làng mà gia đình của tôi đã sống được hơn 20 năm rồi.

A. mà B. lỡ C. ai D. nơi

9. Mẹ tôi, mà mọi người ngưỡng mộ, là một giáo viên nổi tiếng.

A. ở đâu B. ai C. mà D. của

10. Tòa nhà cũ, mà ở phía trước nhà tôi đã đổ xuống.

A. của B. mà C. ai D. nơi

11. Chúng ta cần một giáo viên mà ngôn ngữ bản xứ của người đó là tiếng Anh.

A. mà B. các C. ai D. rằng

12. Tôi đã mua một áo thun mà rất đẹp.

A. ai B. của C. mà D. rằng

l3. Người phụ nữ mà đang ngồi trong phòng họp, không hề thân thiện với chúng tôi.

A. ai B. người đó C. nơi D. khi

14. Người đàn ông mà tôi đang làm việc cùng thì rất thân thiện.

A. ai B. mà C mệnh đề D. người

15. Chúng ta sẽ đến vào tháng 5 khi mà các trường đang nghỉ.

A. rằng B. nơi C. mà D. khi

EXERCISE 2 Tìm lỗi sai.

1. Người con gái mà cô ấy đang nói đến là bạn tôi.

2. Cô ấy không biết nói tiếng Anh, là một bất lợi.

3. Cảnh sát phải cố gắng bắt những người lái xe nguy hiểm.

4. Người mà tôi đã kể cho bạn hôm qua sẽ đến đây vào ngày mai.

5. Ngày của mẹ là ngày mà con cái bày tỏ tình yêu với mẹ.

6. Bạn có biết lí do tại sao chúng ta nên học tiếng Anh?

7. Người phụ nữ đã nói cho tôi tin tức không phải là người dân xứ này.

8. Ngày năm mới là ngày mà các thành viên trong gia đình tụ họp và cùng nhau thưởng thức.

IV. ĐÁP ÁN

Exercise 1

1. B 2. A 3. C 4. D 5. C 6. B 7. C 8. A 9. B 10. B

Exercise 2

1. whose => who/ whom/ that

2. whom => which

3. whom => who

4. about who => about whom

5. where => when

6. when => why

7. who she => who

8. where => when

Exercise 3

1. The house which has been built in the forest doesn’t have electricity.

2. Do you know the man who is coming towards us?

3. I sent my parents some postcards which were not so expensive.

4. I come from a city which is located by the sea.

5. The soup that/ which I had for lunch was so delicious.

Bài tập: Hoàn thành những câu sau bằng cách điền whose và who, whom, who’s vào chỗ trống.

 1. Đây là cô gái ………… là bạn của tôi.
 2. Nhà ………… cửa màu vàng là của tôi
 3. Bạn có biết người đàn ông ………… tên là Mike không?
 4. Cô gái ………… tôi thích là bạn.
 5. …………đã đi qua Hà Nội?

Đáp án:

 1. Who
 2. Whose
 3. Whose
 4. Whom
 5. Who’s

Bài tập: Hoàn thành những câu sau bằng cách điền đại từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống.

a/ Bạn có biết cô gái … đang đứng ngoài trường không?

b/ Ngôi nhà … người sống bên cạnh là người Trung Quốc.

c/ Cuốn từ điển mà bạn đã tặng cô ấy là rất tốt.

d/ Kẻ trộm là người … xâm nhập vào nhà và trộm đồ.

e/ Gia đình … ôtô bị mất vào tuần trước là gia đình Bills.

f/ Xe buýt là một chiếc xe lớn …đưa nhiều người.

g/ Người đàn ông … điện thoại đang reo không biết phải làm gì.

h/ Những chiếc xe buýt … đi đến sân bay chạy mỗi nửa giờ.

Đáp án:

a/ who-

b/ who-

c/ which-

d/ that-

e/ whose-

f/ which-

g/ whose-

h/ that-

You May Also Like

About the Author: admin