✅ Công thức word form ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

I. Phrase Formation

1. Các bước cần làm để làm tốt dạng Phrase Kind

Đối với dạng bài phrase type, hiểu được nghĩa của từ thì bài sẽ trở nên rất dễ dàng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ vốn từ vựng để làm việc này. Do đó, khi gặp bài tập dạng này. các em đừng cố gắng hiểu nghĩa của từ. Dưới đây là hai bước làm bài sẽ giúp các em:

 • Bước 1: Nhìn vào từ phía trước và sau chỗ trống để xác định TỪ LOẠI mình cần điền là từ gì.
 • Bước 2: Nhận dạng xem đâu là từ cần tìm trong 4 đáp án.

Ví dụ:Supplies for the seminar can be despatched to all _______ two weeks prematurely.A. attendance C. attendeesB. attends D. attend

Bước 1:-Các em nhìn vào từ đứng trước, đứng sau chỗ trống.-Xuất hiện từ “all” -> Ô trống chỉ có thể là danh từ-B và D bị loại vì là động từ.(Attend (v) tham gia, tham dự)Bước 2: Vấn đề là cả A (-ce) và C (-ee) đều là danh từ. Lúc này các em phải xác định xem ô trống cần điền là danh từ chỉ người hay vật (Thường sẽ nhìn vào đuôi (ee – người) hoặc có thể nhìn vào động từ để xác định)A: attendance: sự tham giaC: attendees: những người tham gia/ người tham dự-> Đáp án sẽ là C

2. Những điểm đáng lưu ý trong bài tập Phrase Kind

Để làm tốt dạng bài tập từ vựng, ta cần lưu ý các điểm sau đây:

2.1 Thay đổi loại từ:

Trong tiếng Anh có nhiều từ được sử dụng với những loại từ khác nhau và có nghĩa khác nhau.

Ví dụ:

a prepare dinner (danh từ): đầu bếp, to prepare dinner (động từ): nấu ăn

a graduate (danh từ) : sinh viên tốt nghiệp

to graduate (động tù): tố nghiệp

2.2 Từ ghép:

a. Danh từ ghép:

Phương thức thông thường nhất là sự ghép tự do hai danh từ với nhau để tạo thành danh từ mới. Cách ghép tự do này có thể áp dụng đối với nhiều trường hợp và danh từ ghép có thể là hai từ hoặc một từ, đôi khi mang một nghĩa mới.

Phần lớn danh từ ghép được tạo thành bới:

 • Danh từ + danh từ:

A tennis membership: câu lạc bộ quần vợt

A phone invoice: hóa đơn điện thoại

A prepare journey: chuyến đi bằng tàu hỏa

 • Danh động từ + danh từ

A swimming pool: hồ bơi

A sleeping bag: túi ngủ

Washing powder: bột giặt

 • Tính từ + danh từ:

A greenhouse: nhà kình

A blackboard: bảng viết

Quicksilver: thủy ngân

A black sheep: kẻ hư hỏng

 • Một số ít danh từ ghép có thể gồm ba từ hoặc nhiều hơn:

Merry- go- spherical (trò chơi ngựa quay)

Neglect- me- not (hoa lưu li)

Mom- in- regulation (mẹ chồng/ mẹ vợ)

Danh từ ghép có thể được viết như:

 • Hai từ rời: ebook vendor (người bán sách), canine coach (người huấn luyện chó)
 • Hai từ có gạch nối ở giữa: waste- bin (giỏ rác), living-room (phòng khách)
 • Một từ duy nhất: watchmaker (thợ chế tạo đồng hồ), schoolchildren (học sinh), chairman (chủ tọa).

Trong cấu tạo “danh từ + danh từ”, danh từ đi trước thường có dạng số ít nhưng cũng có trường hợp ở dạng số nhiều:

A vegetable backyard (vườn rau)

A watch take a look at (kiểm tra mắt)

A sports activities store (cửa hàng bán đồ thể thao)

A items prepare (tàu chở hàng)

b. Tính từ ghép:

Tính từ ghép thường gồm hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau và được dùng như một từ duy nhất. Tính từ ghép có thể được viết thành:

 • Một từ duy nhât:

Life + lengthy -> lifelong (cả đời)

House + sick -> homesick (nhớ nhà)

 • Hai từ có dấu gạch nối ở giữa :

After + college -> after- college (sau giờ học)

Again + up ->back-up/ backup (giúp đỡ)

 • Nhiều từ có dấu gạch nối ở giữa

A two-hour-long take a look at (bài kiểm tra kéo dài hai giờ)

A ten-year-old-boy (cậu bé lên mười)

Tính từ ghép có thể được tạo thành bởi:

Danh từ + tính từ:

Obligation-free (miễn thuế) noteworthy (đáng chú ý)

Nationwide (khắp nước) blood-thirsty (khát máu)

Danh từ + phân từ:

Handmade (làm bằng tay) time-consuming (tốn thời gian)

Breath- taking (đáng kinh ngạc) heart- damaged (đau khổ)

Trạng từ + phân từ:

ill- geared up (trang bị kém) outspoken (thẳng thắn)

well- behaved (lễ phép) high- sounding (huyên hoang)

Tính từ + phân từ:

Handsome (xinh xắn) easy-going (thoải mái)

Lovely-sounding (nghe hay) middle-ranking (bậc trung)

Tính từ+ danh từ kết hợp với tận cùng -ed:

old style (lỗi thời) absent -minded (đãng trí)

fair-skinned (da trắng) artistic- minded (có óc thẩm mỹ)

2.3 Thành lập từ

Các em chú ý cách thành lập từ để có thể ghi nhớ các tiền tố/hậu tố tạo nên từ. Đây cũng là một cách rất hữu hiệu để nhận biết và phân biệt loại từ trong bài tập phrase type.

2.3.1 Danh từ

2.3.2 Tính từ

2.3.3 Động từ

2.3.4 Trạng từ

Phần lớn trạng từ được thành lập như sau

adv = adj + ly

Ví dụ: slowly, straight, peacefully,…

2.4 Vị trí các loại từ

2.4.1 Danh từ

Danh từ (nouns) : danh thường được đặt ở những vị trí sau

 • Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)

Ví dụ:

1. Maths is the topic I like finest.2. Yesterday, Lan went dwelling at midnight.

 • Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, stunning….

Ví dụ:

1. She is an effective instructor.2. His father works in hospital.

 • Làm tân ngữ, sau động từ

Ví dụ:

1. I like English.2. We’re college students.

 • Sau “sufficient”

Ví dụ: He didn’t have sufficient cash to purchase that automotive.

 • Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, these, every, each, each, no, some, any, few, just a few, little, a bit,…..

(Lưu ý cấu trúc A/An/The + Adj + Noun)Ví dụ: This ebook is an fascinating ebook.

 • Sau giới từ: in, on, of, with, underneath, about, at……

Ví dụ: Thanh is nice at literature.

2.4.2 Tính từ

Tính từ (adjectives): Tính từ thường đứng ở các vị trí sau

 • Trước danh từ: Adj + N

Ví dụ: My Tam is a well-known singer.

 • Sau động từ liên kết: tobe/appear/seem/really feel/style/look/preserve/get + adj

Ví dụ:

She is stunning.Tom appears drained now.CHÚ Ý: cấu trúc preserve/make + O + adjVí dụ: He makes me completely happy

 • Sau “ too”: S + tobe/appear/look….+ too + adj…

Ví dụ: He’s too quick to play basketball.

 • Trước “sufficient”: S + tobe + adj + sufficient…

Ví dụ: She is tall sufficient to play volleyball.

 • Trong cấu trúc so…that: tobe/appear/look/really feel…..+ so + adj + that

Ví dụ: The climate was so unhealthy that we determined to remain at dwelling

 • Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh( lưu ý tính từ dài hay đứng sau extra, probably the most, much less, as….as)

Ví dụ:

1. Meat is extra costly than fish.2. Huyen is probably the most clever scholar in my class

 • Tính từ trong câu cảm thán:

How +adj + S + V

What + (a/an) + adj + N

2.4.3 Trạng từ

Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau

 • Trước động từ thường(nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: usually, at all times, often, seldom….)

Ví dụ: They usually rise up at 6am.

 • Giữa trợ động từ và động từ thường

Ví dụ: I’ve lately completed my homework.

 • Sau đông từ tobe/appear/look…và trước tính từ: tobe/really feel/look… + adv + adj

Ví dụ: She is very good.

 • Sau “too”: V(thường) + too + adv

Ví dụ: The instructor speaks too rapidly.

 • Trước “sufficient” : V(thường) + adv + sufficient

Ví dụ: The instructor speaks slowly sufficient for us to know.

 • Trong cấu trúc so….that: V(thường) + so + adv + that

Ví dụ: Jack drove so quick that he precipitated an accident.

 • Đứng cuối câu

Ví dụ: The physician instructed me to breathe in slowly.

 • Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

Ví dụ:

Final summer time I got here again my dwelling countryMy mother and father had gone to mattress after I acquired dwelling.It’s raining onerous. Tom, nonetheless, goes to high school.

2.4.4 Động từ

Động từ (verbs): Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữ (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề).Ví dụ:

1. My household has 5 individuals.2. I consider her as a result of she at all times tells the reality.

LÝ THUYẾT & BÀI TẬP WORD FORM CÓ ĐÁP ÁN

 1. Grammar:

Hình thức

Vị trí

Ví dụ

Noun

(danh từ)

1.V+ion

ance

ment

or/er(chỉ người)

ex:educate->schooling

perform->performence

2.adj+ness

Ex:happy->happyness

1.đứng trước động từ làm chủ ngữ

2.đứng sau động từ làm tân ngữ

3.đứng sau :a/an/the/of/many/a lot/plenty of

4.đứng sau tính từ sỡ hữu:my,his,her,our,their

5.đứng sau tính từ

Many guests come to

v

dalat yearly.

I can see your

ttsh

happyness in your eyes

Tính từ

Noun+ful

Al

Ous

In a position

Ly

Y

Much less(mang nghĩa phủ định)

Ex:beauty->stunning

1.đứng trước danh từ

2.đứng sau các động từ,appear,be(am,is,are,was,had been,get,change into,really feel

Look,preserve….)

1.It’s a stunning day

N

You look modern on this gown.

Trạng từ

Adj+ly

Cautious->fastidiously

Chú ý:

Good-well

Quick-fast

Arduous-hard

Early-early

1.đứng sau động từ thường

2.đứng ngay sau tân ngữ của động từ thường

(cuối câu)

3. đứng trước động từ chính

4. đứng trước tính từ

I stay fortunately on my farm.

I did my take a look at fastidiously.

It was completetly destroyed.

It’s extraordinarily chilly

 1. Thành lập danh từ chỉ người

V – ee

V- eer

Practice/ trainee:người được h.luyện)

Engine- engineer: kỹ sư

refer/ referee (trọng tài)

Make use of/worker (công nhân)

V- ant

Help/ assistant: người phụ tá

apply / applicant: người nộp đơn

contest/ contestant: thí sinh

attend/ attendant: người tham dự

take part /participant:

người tham gia

– man

Doorman: người gác cổng

Guardsman: lính cận vệ

Enterprise/ businessman; thg gia

Others

Music/ musician: nhạc công

Beg/ beggar: kẻ ăn xin

Library/ librarian: quản thủ thư

Surgical procedure/surgeon: nhà phẩuthuật

Invent/inventor

Acquire/collector

II. Thành lập danh từ

V – alV- anceV- enceAdj-ityN – hood

III. Thành lập Tính Từ

N – ic

Science/ scientific: khoa học

Emphasis/ Emphatic: nhấn mạnh

Historical past/ Historic: lịch sử

N – ous

Fame/ well-known: nỗi tiếng

Hazard/ harmful: nguy hiểm

Poison/ toxic: độc hại

miracle/ miraculous: huyền diệu

Marvel/ marvelous: tuyệt vời

Nerve/ nervous: căng thẳng

Faith/ non secular: tín ngưỡng

Selection/ numerous: đa dạng

Thriller/ mysterious: bí ẩn

N – ready

V – ready

Motive/ cheap: hợp lý

Admire/ admirable: đáng phục

Trend/ modern: hợp thời

consolation/ snug: tiện lợi

Horror/ horrible: kinh khủng

Worth/ Invaluable: có giá trị

N – ish

Baby/ infantile: như trẻ con

Self/ egocentric: ích kỷ

Idiot/ silly: ngu xuẩn

V – tive

Product/ productive: năng suất

Shield/ protecting: bảo vệ

Adorn/ ornamental: để trang trí

Acquire/ collective: tập thể

Focus/ concentrative: tập trung

N – ful

Care/cautious

Magnificence/stunning

Use/helpful

IV. Thành lập động từ

Adj- ize Out – V Over- VUnderneath-V Tremendous-V

Checklist 1000 phrase type từ A đến Z

Bài tập luyện tập

Dưới đây là 50 câu bài tập về phrase type các em có thể tham khảo.

 1. She ‘s stunning with a ……………………….. smile. ( Love )
 2. …………………….., the barber lower my hair too quick. ( luck )
 3. Every of my associates has a ………………………. character. ( differ )
 4. Nam may be very ……………………….., variety and beneficiant. ( Social )
 5. My uncle usually spends his free time doing volunteer work at a neighborhood ………. ( orphan ).
 6. She has quick …………………….. hair. ( curl ).
 7. Trung and his brother like ………………………… motion pictures very a lot. ( act )
 8. My brother likes appearing and outside ………………………………. ( act ).
 9. Bell experimented with methods of transmitting…………… over an extended distance. ( converse )
 10. Bell …………………. demonstrated his invention. ( success ).
 11. Mr Phong made an …………………. to see us at two o’clock. ( prepare )
 12. Thomas Watson was Bell’s …………………., wasn’t he ? ( help )
 13. There wasn’t any …………………. in our village two years in the past. ( electrical )
 14. “ The misplaced shoe” is likely one of the ……………………..tales I like finest. ( custom )
 15. Everybody was ……………………….. on the soccer match. ( excite ).
 16. Marconi was the ……………………. of radio. ( invent )
 17. The ……………………… of radio was made by Marconi. ( invent )
 18. Alexander G.B ……………………….. demonstrates his invention. ( success )
 19. Can I go away the ……………………….. of the desk for you ? (prepare )
 20. We now have two postal …………………… every day. ( ship )
 21. I’m going to the store for a rice …………………… . ( prepare dinner )
 22. Watch out to cowl the ……. sockets for the security of the youngsters. ( electrical )
 23. The music is gorgeous. It makes the film ……………………. ( neglect )
 24. With a view to save the …., keep in mind to show off the lights earlier than going out. ( electrical )
 25. The boy fell off his bicycle and ……………………… broke his arm. ( lucky )
 26. His damaged arm was nonetheless ……………………….. ( ache).
 27. A fairy appeared and …………………………. modified her previous garments. ( magic )
 28. The tiger needed to see the farmer’s ………………………… ( clever ).
 29. The police got here ………………………….. . ( quick )
 30. Our life is a lot better with the assistance of contemporary …………………….. ( equip )
 31. Within the story, the prince acquired ………………….. to a poor woman. ( marry ).
 32. He’s an …………………….. scholar. ( excellence )
 33. Thanks on your …………………………. social gathering. ( get pleasure from )
 34. Keep in mind to test for ….. errors earlier than handing in your writing. ( spell )
 35. ……… in sport competitions is open to everybody in our faculty. ( paticipate )
 36. Her mother and father are happy together with her good ……………………….. ( behave )
 37. His …………………. of some phrases is just not right. ( pronounce )
 38. My instructor is pleased with my …………………… in my examine. ( enhance )
 39. I can do all of the excercises ……………………… ( straightforward )
 40. The Boy Scouts of America is a youth ……………………………. ( manage )
 41. The shape will need to have the …………………. of the author. ( signal )
 42. Our instructor at all times offers us ……….. in order that we will work onerous. ( encourage)
 43. If you wish to be a part of the membership, please fill on this ……………….. type. ( apply )
 44. Who’s the ……………… of this automotive ? ( personal )
 45. There usually are not sufficient docs on this ………………… ( neighbor)
 46. The ……… within the space are in opposition to the constructing of the brand new excessive approach. ( reside )
 47. I need to change into a well-known ……………………. after I develop up. ( {photograph} )
 48. There’s a broad ………………… of garments for you on this summer time. ( choose )
 49. Mai at all times brings an English dictionary in her ……………………… ( pack )
 50. The climate is getting ( unhealthy ) ……………….

ĐÁP ÁN

 1. Beautiful
 2. Unfortunate
 3. Totally different
 4. Sociable
 5. Orphanage
 6. Curly
 7. Motion
 8. Actions
 9. Speech
 10. Efficiently
 11. Association
 12. Assistant
 13. Electrical energy
 14. Conventional
 15. Excited
 16. Inventor
 17. Invention
 18. Efficiently
 19. Association
 20. Delivered
 21. Cooker
 22. Electrical
 23. Unforgettable
 24. Electrical energy
 25. Sadly
 26. Painful
 27. Magically
 28. Knowledge
 29. Instantly
 30. Gear
 31. Married
 32. Wonderful
 33. Satisfying
 34. Spelling
 35. Collaborating
 36. Habits
 37. Pronunciation
 38. Enchancment
 39. Simply
 40. Group
 41. Signature
 42. Encouragement
 43. Software
 44. Proprietor
 45. Neighborhood
 46. Resident
 47. Photographer
 48. Choice
 49. Packback
 50. Worse

1000 CÂU WORD FORM (CÓ ĐÁP ÁN)

Đáp án bài tập 1000 câu Phrase Kind

Train

She ‘s stunning with a ……………………….. smile. ( Love )

 1. …………………….., the barber lower my hair too quick. ( luck )
 2. Every of my associates has a ………………………. character. ( differ )
 3. Nam may be very ……………………….., variety and beneficiant. ( Social )
 4. My uncle usually spends his free time doing volunteer work at a neighborhood ………. ( orphan ).
 5. She has quick …………………….. hair. ( curl ).
 6. Trung and his brother like ………………………… motion pictures very a lot. ( act )
 7. My brother likes appearing and outside ………………………………. ( act ).
 8. Bell experimented with methods of transmitting…………… over an extended distance. ( converse )
 9. Bell…………………. demonstrated his invention. ( success ).
 10. Mr Phong made an …………………. to see us at two o’clock. ( prepare )
 11. Thomas Watson wasBell’s …………………., wasn’t he ? ( help )
 12. There wasn’t any …………………. in our village two years in the past. ( electrical )
 13. “The misplaced shoe” is likely one of the ……………………..tales I like finest. ( custom )
 14. Everybody was ……………………….. on the soccer match. ( excite ).
 15. Marconi was the ……………………. of radio. ( invent )
 16. The ……………………… of radio was made by Marconi. ( invent )
 17. Alexander G.B ……………………….. demonstrates his invention. ( success )
 18. Can I go away the ……………………….. of the desk for you ? (prepare )
 19. We now have two postal …………………… every day. ( ship )
 20. I’m going to the store for a rice …………………… . ( prepare dinner )
 21. Watch out to cowl the ……. sockets for the security of the youngsters. ( electrical )
 22. The music is gorgeous. It makes the film ……………………. ( neglect )
 23. With a view to save the …., keep in mind to show off the lights earlier than going out. ( electrical )
 24. The boy fell off his bicycle and ……………………… broke his arm. ( lucky )
 25. His damaged arm was nonetheless ……………………….. ( ache).
 26. A fairy appeared and …………………………. modified her previous garments. ( magic )
 27. The tiger needed to see the farmer’s ………………………… ( clever ).
 28. The police got here ………………………….. . ( quick )
 29. Our life is a lot better with the assistance of contemporary …………………….. ( equip )
 30. Within the story, the prince acquired ………………….. to a poor woman. ( marry ).
 31. he’s an …………………….. scholar. ( excellence )
 32. Thanks on your …………………………. social gathering. ( get pleasure from )
 33. Keep in mind to test for ….. errors earlier than handing in your writing. ( spell )
 34. ……… in sport competitions is open to everybody in our faculty. ( paticipate )
 35. Her mother and father are happy together with her good ……………………….. ( behave )
 36. His …………………. of some phrases is just not right. ( pronounce )
 37. My instructor is pleased with my …………………… in my examine. ( enhance )
 38. I can do all of the excercises ……………………… ( straightforward )
 39. The Boy Scouts of America is a youth ……………………………. ( manage )
 40. The shape will need to have the …………………. of the author. ( signal )
 41. Our instructor at all times offers us ……….. in order that we will work onerous. ( encourage)
 42. If you wish to be a part of the membership, please fill on this ……………….. type. ( apply )
 43. Who’s the ……………… of this automotive ? ( personal )
 44. There usually are not sufficient docs on this ………………… ( neighbor)
 45. The ……… within the space are in opposition to the constructing of the brand new excessive approach. ( reside )
 46. I need to change into a well-known ……………………. after I develop up. ( {photograph} )
 47. There’s a broad ………………… of garments for you on this summer time. ( choose )
 48. Mai at all times brings an English dictionary in her ……………………… ( pack )
 49. The climate is getting ( unhealthy ) ……………….
 50. It’s ………………………. than normal in my city in the present day. ( busy )
 51. College days are the ………………………….. days of my life. ( completely happy )
 52. Who’s ……………………., Tom or Tim ? ( good )
 53. She lives within the ……………………… home of the village. ( massive )
 54. Occurring a visit is ……………………………. than staying at dwelling. ( fascinating )
 55. The individuals within the nation are very open and ( buddy ) ………………………….
 56. She is liked by many individuals due to her …………… and consideration. ( variety )
 57. A few of my ………………….. stay within the metropolis. ( relate )
 58. Air …………………… is an enormous drawback within the metropolis these days. ( pollute )
 59. She likes a …………………… night within the countryside.
 60. Mr Tan teaches …………………… sciences. ( nature )
 61. Disneyland is likely one of the well-known areas of ………………………….. ( entertain )
 62. He had no ………………………… for his absence. ( clarify )
 63. How …………………… of you to interrupt that cup! ( care )
 64. We stay in a reasonably wealthy ……………………………. ( neighbor )
 65. They’re members of a world ……………………………. ( manage )
 66. Tv may be very ……………………… these days. ( reputation )
 67. It’s ……………….. to cross the avenue. ( dager )
 68. ……………….. her sickness was extra critical than we thought. ( lucky )
 69. Sapa is an excellent ………………………….. resort in VietNam. ( mountain )
 70. Most vacationers like visiting …………………………… villages. ( tribe )
 71. There are ………………………. methods of fixing drawback. ( selection )
 72. It’s not straightforward to seek out low-cost ……………. at busy instances. ( accommodate )
 73. A few of my ……………………… are going to my party. ( class )
 74. We like our math instructor for his sense of …………………………. ( homourous )
 75. We’re making …………………… for the journey to Dien Bien subsequent week.
 76. Tom is working as an ………………………… to Professor Brown. ( help )
 77. We’re ready for the ……………………….. of his aircraft ( arrive )
 78. Each week, there are two …………………… from Ha Noi to HCM metropolis. ( fly )
 79. There are some buses to ……………………………. locations. ( south )
 80. This knife is ………………………….. It may well’t lower something. ( use )
 81. The one who promote flowers on the store is named ……………………… ( flower )
 82. She may be very …………………….. about her mom’s well being. ( nervousness )
 83. Mrs Hoa may also help Mai to make a superb …………………….. ( select ).
 84. In Could the times usually ………………………… ( lengthy )
 85. My father has a superb ………………………….. of Vietnamese historical past. ( know )
 86. My father plans to stay ____ within the countryside after he retires (PERMANENT)
 87. Learn the person’s handbook fastidiously, it gives you plenty of helpful ____ (INFORM)
 88. This a part of the library is for school college students solely it’s not ___ to highschool pupils (ACCESS)
 89. I didn’t sleep very effectively that night time and acquired a horrible headache the ___ morning (FOLLOW)
 90. Few individuals need to eat that restaurant due to the ___ scent from the rubbish dump close by (PLEASE)
 91. Our ___ are doing their finest to enhance the individuals’s high quality of life (GOVERN)
 92. What’s the ___ time of your flight? (DEPART)
 93. I’m going to purchase a bike.I’m uninterested in driving on ___ buses (CROWD)
 94. English ia an …….. and necessary topic(INTEREST)
 95. In electronics, We be taught to repaire …….. equipment (HOUSE)
 96. Nam ia very ………in laptop(INTEREST)
 97. Ba can be a ……. Artist someday (FAME)
 98. If you wish to have a ……physique, you need to play sport (HEALTH)
 99. In most nation,there are organizations particularly for ……(TEEN)
 100. There may be many sorts of …….for younger individuals (ENTERTAIN)
 101. Increasingly more younger individuals desire a college …….(EDUCATE)
 102. We’re rehearsing a play for the varsity anniversary ……(CELEBRATE)
 103. After I go to the library, I sit and examine …..issues (WONDER)
 104. Ask the …….when you can borrow this ebook (LIBRARY)
 105. We now have a ……who comes twice per week (GARDEN)
 106. I’d prefer to stay right here as a result of the persons are very (buddy)………
 107. We often go (Swim)………..… within the morning
 108. Feeding the geese is her (day) ………..work
 109. (Lucky)…………..…. He was ailing on the day of the Pop pageant.
 110. You need to deliver (go well with)….garments for this chilly climate.
 111. Don’t let the kid exit as a result of it’s (wind)……….
 112. An (orphanage )…………. is a toddler whose mother and father are lifeless
 113. L.A Hill is a ( humor) ……………… author
 114. I’m (excessive)…….. for the delay
 115. She seems to be extra …………..than her sister( magnificence)
 116. They’re very …………to outlive a shipwreck (luck)
 117. I really like the ……….of summer time night within the countryside(peaceable)
 118. These cats seems to be …….(love)
 119. Cease, Nam! It’s………………to be close to the range. (hazard)
 120. The glass items are dried…………………… . (full)
 121. My elder brother research onerous this yr so as to move the………examination to the college. (enter)
 122. Please affirm your………….. date and time if you wish to include us. (arrive)
 123. I’ll make ………..so that you can meet him at airport(prepare)
 124. Tuan ……his buddy to his home on Christmas day (Invitation)
 125. My ……….will name you later ( help)
 126. What led to the ……of the phone?( invent)
 127. Mr Pipe runs his enterprise very ……….His buddy admire him ( success)
 128. My brother purchased a brand new …….rod yesterday(fish)
 129. Their youngsters have fairly ………..character ( distinction)
 130. He helps us out of ……………(variety)
 131. This college doesn’t have any sports activities ……….(equip)
 132. The brand new that Mr Nam had inherited one million {dollars} make his buddy ……. (excite)
 133. “Ao dai” is a …………..gown of Vietnam (custom)
 134. The polices have an interest within the sudden ……….of the precious work ( seem)
 135. The sayings of the sage are stuffed with (clever)
 136. Who’s the ……………of this black Merced? (personal)
 137. The ….. world of Disney attracts 1000’s of youngsters in addition to adults.
 138. My automotive has given me glorious …………..(serve)
 139. they’re getting together with their ………….(neighborhood)
 140. My mom cooked a ……….. dish final night time (style)
 141. My neighborhood is …………for good and low-cost eating places (fame)
 142. How usually do you ……………your buddy? (weight)
 143. The …………of a neighborhood is essential to it dweller (protected)
 144. Everybody within the neighborhood is …………….. with what we’ve achieved. (please)
 145. the ………….of the home may be very variety to us (personal)
 146. Mary likes attending the English ………….contest (converse)
 147. My sister is keen on…………………locations (crowd)
 148. The ……………should prepare dinner rice on this contest (take part)
 149. This nation has an enormous …………..which makes vehicles (industrial)
 150. My father likes ……………..(ski)
 151. There have been two …….yesterday: hearth making and rice cooking (compete)

Anwers

 1. Beautiful
 2. Unfortunate
 3. Totally different
 4. Sociable
 5. Orphanage
 6. Curly
 7. Motion
 8. Actions
 9. Speech
 10. Efficiently
 11. Association
 12. Assistant
 13. Electrical energy
 14. Conventional
 15. Excited
 16. Invention
 17. Efficiently
 18. Association
 19. Supply
 20. Cooking
 21. Electrical

II. Idioms

IELTS TUTOR rất tiếc thông báo rằng:

 • Không có một mẹo nào cho các thành ngữ(idioms) cả.
 • Cách duy nhất để em làm được bài tập là đọc nhiều, nhớ và hiểu nghĩa thành ngữ trong tiếng anh.
 • Các bạn học sinh nhớ là idioms thì có thể dùng trong talking được nhé, sẽ làm mình nói lưu loát và tự nhiên hơn

Dưới đây là một số thành ngữ thường gặp và bạn có thể thấy trong bài thi:

III. Language Perform

Đây là dạng bài tập câu giao tiếp trong Tiếng Anh, thường xuất hiện từ 1-2 câu trong đề thi. Khác với các dạng khác, các em không thể học thuộc mà chỉ có thể tùy vào từng ngữ cảnh trong đề để hiểu nghĩa và chọn đáp án chính xác nhất.

1. Cách làm bài hiệu quả

2 bước để các em có thể giải quyết được bài tập này

 • BƯỚC 1: ĐỌC ĐỀ

Để làm được dạng câu giao tiếp, trước hết ta cần đọc ngữ cảnh và câu nói của người kia, và suy đoán ra nội dung cần có của câu trả lời.

 • BƯỚC 2: ĐỌC 4 ĐÁP ÁN, SUY LUẬN LOẠI TRỪ

Sau đó, ta đọc 4 đáp án. Và loại trừ theo 2 cách :

 1. Loại các đáp án quá bất lịch sự
 2. Loại các đáp án không phù hợp với nội dung cần điền

Đáp án còn lại sẽ là đáp án đúng.

2. Một số dạng thông dụng

2.1 Lời cảm ơn

Chúng ta nhận biết lời cảm ơn bằng các từ cảm ơn như

 • Thanks
 • thanks
 • it’s very variety/good of you
 • Grateful/ grateful

Cách đáp lại:

 • Under no circumstances
 • Don’t point out it
 • My pleasure
 • You’re welcome
 • It’s nothing

2.2 Lời xin lỗi

Dấu hiệu:

 • Sorry
 • Apologize
 • I’m afraid
 • Remorse/ regretful
 • What a disgrace/pity

Cách đáp lại:

 • By no means thoughts
 • It’s OK/ high-quality
 • That’s alright
 • No worries/ drawback
 • Neglect about it
 • It doesn’t matter

2.3 Lời mời

Would you want….?

 • Mời ăn uống: Sure, please…/ No thanks…
 • Mời làm gì đó: Sure, I’d like to…/ Sorry I can’t…

2.4 Lời bày tỏ quan điểm

​1. Đồng ý

Các cách diễn đạt sự đồng ý:

 • Agree (I couldn’t agree with you extra)
 • Proper (I believe you’re proper)
 • True (That’s fairly true)

2. Không đồng ý

 • Disagree (I completely disagree)
 • I’m afraid (I’m afraid I don’t share your opinion)
 • Not (I don’t agree in any respect/ I can’t agree with you)

3. Bài tập luyện tập

1. “I’ve a daughter.” “______”

A. She often will get up late. B. How previous is she?

C. So long. D. How good she is!

2. “Is he a superb prepare dinner?” “______”

A. Sure, he isn’t a superb prepare dinner. B. No, he cooks very effectively.

C. Sure, he’s a superb prepare dinner. D. Sure, he cooks very badly.

3. “So, what precisely do you do?” “______”

A. Round $1,000 a month. B. I reply telephones and kind letters.

C. I’m undecided. D. That’s not sufficient to stay on.

4. “Do you have got a minute?” “______”

A. Sorry I’m in a rush. B. Certain.

C. It’s one o’clock. D. A or B.

5. “______” “I ordered broiled rooster. That is fried rooster.”

A. What would you want? B. Would you want broiled rooster or fried rooster?

C. How would you prefer it? D. Is one thing the matter, sir?

6. “I’ve a flu.” “______”

A. Nice! B. Sorry to listen to that.

C. Good for you. D. I don’t prefer it.

7. “What does he appear to be?” “______”

A. He loved it. B. He’s an actual fan of hers.

C. He likes it. D. He’s very tall.

8. “Are you able to assist me now?” “______”

A. No, thanks. B. No, I’m not going to take it.

C. I’ll be proper there. D. I’ll be OK.

9. “Would you say that Mary is lazy?” “______”

A. Sure, she’s by no means lazy. B. No, she’s not hard-working in any respect.

C. Sure, she’s lifeless boring. D. Sure, she stays idle all day.

10. “What month is it?” “______”

A. It’s February. B. It’s winter.

C. It’s Monday. D. It’s wet.

11. “What number of languages does she converse?” “______”

A. French. B. Two. French and Spanish.

C. French is her mom tongue. D. She will converse French and Spanish very effectively.

12. “John can’t swim.” “______”

A. Sure, he can. B. Can he swim?

C. Sure, he can’t. D. Oh, ca he?

13. “I believe the brand new resort will smash the atmosphere.” “______”

A. I’m afrais so. B. Yeah, you’ll.

C. I agree. That sounds good. D. Don’t you suppose so?

14. “I would like to purchase a brand new dictionary.” “______”

A. The auditorium is over there. B. The grocery retailer is simply two miles away.

C. The monetary workplace is over there. D. The coed bookstore is over there.

15. “Do you want movies?” “______”

A. Sure, I’d like to. B. That will be good.

C. Sure, principally love story motion pictures. D. Love story motion pictures.

16. “______” “Rarely.”

A. What’s your favourite web site? B. What are you ?

C. How usually do you utilize the Web? D. What an fascinating web site!

17. “______” “Thanks.”

A. Espresso? B. Would you want tea?

C. Good luck. D. Good bye.

18. “______” “Thanks.”

A. Are you a newscater? B. You’re a excellent news cater.

C. Good job, Jake. D. B or C.

19. “Does Mary have an appointment tonight?” “______”

A. Sure, please. B. No, thanks.

C. I’m sorry I’m busy. D. No, she doesn’t.

20. “The resort can be good for tourism.” “______”

A. I did. It’s too unhealthy. B. You suppose so?

C. Don’t you consider so? D. Don’t ?

Reply Key

1B 2C 3B 4D 5D 6B 7D 8C 9D 10A

11B 12A 13A 14D 15C 16C 17A 18D 19D 20B

IV. Phrasal Verb

Cụm động từ (Phrasal verbs) là sự kết hợp giữa một động từ và một từ nhỏ (particle). Từ nhỏ, particle(s), này có thể là một trạng từ (adverb), hay là một giới từ (preposition), hoặc là cả hai:

Ví dụ: The wealthy man gave away most of his fortune.( Người giàu có ấy tặng hầu hết tài sản của ông ta cho người nghèo.)

1. Phương pháp học phrasal verb hiệu quả

Cụm động từ là một phần khá khó học đối với đa số người Việt Nam. Vì vậy, để học phrasal verb hiệu quả, các em có thể ứng dụng các suggestions sau:

 1. Học theo nhóm từ: Có thể sắp xếp các phrasal verb theo nhóm các động từ, hoặc theo nghĩa của từ (chủ đề),…
 2. Thực hành: Cố gắng xử dụng thường xuyên các phrasal verb trong nói, viết hằng ngày để nhớ kĩ hơn và hiểu nghĩa của cụm động từ một cách tường minh nhất.
 3. Ghi chép: Thường xuyên ghi chép và cập nhật các phrasal verb thường gặp, thường dùng. Có thể ghi chép theo các cụm đồng nghĩa – trái nghĩa hoặc các tình huống, trường hợp sử dụng để ghi nhớ dễ dàng.

2. Phân loại theo vai trò

Phrasal verbs có thể đóng vai trò là:

– Ngoại động từ (transitive): theo sau là một danh từ hoặc là một đại danh từ với chức năng là túc từ (object) của động từ.

– Nội động từ (intransitive): không có túc từ theo sau.

2.1 Nội động từ (Intransitive phrasal verbs)

 • Không có túc từ – động từ cùng particle (thường là trạng từ- adverb) luôn đi sát nhau:

Ví dụ:

1. The journal Time comes out as soon as per week.

( Báo Time được phát hành mỗi tuần một lần.)

2. Our automotive broke down and needed to be towed to a storage.

( Xe chúng tôi bị hư và phải kéo về chỗ sửa.)

 • Cũng như các nội động từ thường, không có túc từ đi theo, loại phrasal verb này không dùng ở thể thụ động (passive) nên bạn không nghe dân bản xứ nói “Our automotive was damaged down…”, “ The journal Time is come out…”
 • Một số nội động từ thông dụng: break down, come again, fall by way of, get by, rise up, go on, develop up, look out, present up, shut up, sit down, arise, keep on, take off, flip up, be careful…

2.2 Ngoại động từ (Transitive phrasal verbs)

Được chia làm hai nhóm, tùy theo vị trí của túc từ:

 • NHÓM 1: có thể ở giữa động từ và ‘particle’ hoặc đi sau ‘particle’:

Ví dụ:

1. I took my sneakers off./ I took off my sneakers. (Tôi cởi giày ra.)

2. He admitted he’d made up the entire thing./ He admitted he’d made the entire thing up. (Anh ta thú nhận rằng đã bịa ra mọi chuyện.)

 • NHÓM 2: Nhưng khi túc từ là một đại danh từ (những chữ như this, that, it, them,me,her và him thì đại danh từ này sẽ đứng ở giữa động từ và ‘particle’:

Ví dụ:

1. I took them off. (NOT I took off them)

2. He admitted he’d made it up. (NOT He admitted he’d made up it)

NGOẠI LỆ: Có nhiều phrasal verbs vừa có thể là transitive hoặc intransitive. Ngữ cảnh sẽ cho chúng ta biết chức năng cùng với nghĩa của chúng:

Ví dụ:

1. The aircraft took off at seven o’clock.(Máy bay cất cánh lúc 7 giờ.)

2. He took off his hat and bowed politely because the instructor handed. (Nó cất mũ cúi mình chào lễ phép khi thầy đi ngang.)

3. I’m taking this Friday off to get one thing achieved round the home. ( Tôi sẽ nghỉ thứ sáu để làm việc nhà)

4. Son takes off his English instructor completely. ( Sơn bắt chước ông thầy người Anh rất tài.)

3. Các phrasal verb thường gặp

– blow out dập tắt (lửa), thổi tắt- break down (máy) hư hỏng, (cửa, tường,…) phá vỡ- break in / into xông vào, đột nhập vào- escape bùng nổ, bùng phát- deliver up = elevate nuôi nấng, dạy dỗ- name for ghé qua (để đón ai hoặc lấy cái gì)- name on = go to thăm, viếng thăm- name off = cancel hủy bỏ- name up = phone gọi điện thoại- keep it up = proceed tiếp tục- perform tiến hành- meet up with bắt kịp, theo kịp- clear up = tidy dọn dẹp, (thời tiết) sáng sủa hơn- come up xảy ra, xuất hiện- lower down / again = cut back giảm bớt- lower off ngừng cung cấp (điện, nước,..), cắt đứt (mối quan hệ giađình, bạn bè)- drop in / on ghé thăm, ghé qua (trong một khoảng thời gian ngắn)- be fed up with chán- fill in điền thong tin vào- get off xuống (xe, tàu, máy bay), rời đi, khởi hành- get on lên (tàu, xe, máy bay)- get on with hòa thuận với ..- recover from vượt qua, khắc phục- rise up thức dậy- surrender = cease từ bỏ- go away = disappear biến mất, tan đi- go off (chuông) reo, (súng, bom) nổ- go on = proceed tiếp tục- develop up lớn lên, trưởng thành- hand in = summit nộp, đệ trình- maintain on = wait đợi- maintain up = cease = delay ngừng, hoãn lại- carry on = proceed tiếp tục- sustain with theo kịp, bắt kịp- take care of = handle chăm sóc- look down on coi thường- search for = seek for, search tìm kiếm- sit up for mong đợi- look into = examine điều tra- look out coi chừng (dùng để cảnh báo)- search for tra cứu- make up bịa đặt (câu chuyện, bài thơ), hóa trang, trang điểm- choose up đón ai- pull down = demolish phá hủy, phá sập- pull off = postpone, delay hoãn lại- placed on măc (quần áo), mang (giày, dép), đội (mũ)- put out = extinguish dập tắt (lửa)- run into / throughout tình cờ gặp ai- run out of hết, cạn kiệt- see off tiễn ai- arrange = set up thành lập- stand for = characterize thay thế cho, đại diện cho- take after = resemble giống- take off cởi (quấn áo, giày, mũ,…), (máy bay) cất cánh- tackle nhận, đảm nhận (công việc)- take over đảm nhiệm, tiếp tục- throw away / out ném đi, vứt đi- strive on mặc thử (quần áo)- flip down = refuse từ chối- flip into trở thành, biến thành- flip off tắt- activate mở- flip up = arrive / seem đến, xuất hiện- wash up rửa chén bát* Một số tính từ có giới từ đi kèm:AT– good at giỏi về- unhealthy at dở, tệ về- intelligent at khéo léo- fast at nhanh …- glorious at xuất sắc về …- skillful at khéo léo, có kỹ năng về …- stunned at ngạc nhiên về- amazed at vui về …- annoy at / about s.th khó chịu về điều gìABOUT– confused about bối rối về …- unhappy about buồn về …- disillusioned about s.th thất vọng về …- enthusiastic about hào hứng về …- apprehensive about lo lắng về …- anxious about lo lắng về …- upset about thất vọng- offended about s.th tức giận về- sorry about s.th xin lỗi vềIN– wealthy in giàu về- profitable in thành công- assured in tin cậy, tin tưởng vào- inquisitive about thích, quan tâm- concerned in s.th có liên quan tớiON– eager on hăng hái về- depending on dư vào, phụ thuộc vàoFROM– removed from xa- protected from an toàn- absent from vắng mặt- completely different from khác- divorced from ly dịWITH– tired of chán- fed up with chán- busy with bận rộn- well-liked with phổ biến- happy with hài lòng- acquainted with quen thuộc- pleasant with thân mật- glad with hài lòng- crowed with đông đúc- offended with s.b giận dữ với ai- disillusioned with s.th thất vọng về điều gìFOR– tough for khó- late for trễ- harmful for nguy hiểm- well-known for nổi tiếng- certified for có phẩm chất- appropriate for thích hợpTO– necessary to quan trọng- subsequent to kế bên- open to mở- clear to rõ ràng- opposite to trái lại, đối lập- accustomed to quen với- dangerous to sb có hại cho ai- helpful to sb có ích cho ai- impolite to thô lỗ, cộc cằn- acquainted to sb quen thuộc đối với ai- just like giống, tương tự- equal to tương đương với, bằng- obtainable to sb sẵn cho aiOF– afraid of sợ- keen on thích- stuffed with đầy- pleased with tự hào- conscious of nhận thức- (in) able to (không) có khả năng- ashamed of xấu hổ về- sure / certain of chắc chắn- jealous of ghen tị với- terrified of hoảng sợ- afraid of bị hoảng sợ- unbiased of độc lập- wanting thiếu, không đủ- suspicious of nghi ngờ* Be aware:– be uninterested in chán- be drained from mệt vì- be grateful to sb for sth biết ơn ai về điều gì- be accountable to sb for sth chịu trách nhiệm với ai về việc gì- good / unhealthy for tốt / xấu cho- be variety / good to sb tử tế / tốt với ai- it’s variety / good of sb thật tốt …* Một số động từ đi với giới từ:– apologize to sb for sth xin lỗi ai về …- congratulate sb on sth chúc mừng ai về …- introduce to sb giới thiệu với ai- stop sb from ngăn cản ai- borrow sth from sb mượn cái gì từ ai- escape from thoát khỏi- apply for (a job) nộp hồ sơ xin việc, học- clarify sth to sb giải thích- snort at sb cười chế nhạo ai- shout at sb la mắng ai- dream of mơ tưởng đến- pay sb for sth trả tiền cho ai về ..- undergo from chịu đưng- shield sb/sth from bảo vệ ai khỏi- consider tập trung vào- object to sb / V-ing phản đối ai- die of chết vì- look after sb chăm sóc ai- accuse sb of sth buộc tội ai về- present / provide sb with sth cung cấp- beg for sth / ask for sth van nài, xin- rely upon / depend on dựa vào, phụ thuộc vào- insist on khăng khăng- care about sb / sth quan tâm đến ai- smile at sb mỉm cười với- dream about sb / sth mơ thấy ai . điều gì- include gồm, bao gồm- consider in tin vào- spend on tiêu xài vào- desire …. to …. thích hơn- arrive at / in đến- become / flip into hóa ra- anticipate sb chờ ai- die of chết vì (căn bệnh)- take part tham gia vào- agree with đồng ý với- stand for tượng trưng- sit up for mong đợi- accuse sb of sth tố cáo ai về- belong to sb thộc về ai

You May Also Like

About the Author: admin