HomeVật Lý Cấp 3

Vật Lý Cấp 3

Tính sai số trong kết quả đo, ghi phép đo ra sao?

https://www.youtube.com/watch?v=Eh4-emk0twU I. Phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp - Phép đo trực tiếp là đo trực...

Tỉ số động năng thế năng là gì? Cách tính?

Tỉ số động năng và thế năng trong dao động điều hòa được tính bằng công thức...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!