✅ Công thức while ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức while ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cấu trúc và cách sử dụng từ “while” trong tiếng Anh Mệnh đề “when” và “while” có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu Ví dụ: Tôi đang ăn sáng…

Read more »
✅ Công thức otherwise ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức otherwise ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Otherwise: Định nghĩa, cách sử dụng trong tiếng Anh Otherwise là một cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh, đặc biệt trong giao tiếp hàng ngày. Nó có nghĩa là…

Read more »
Ap-suat-thuy-tinh-la-gi

Áp lực thủy tĩnh là gì?

Áp lực thủy tĩnh là gì? Có phải bạn đang tìm hiểu về vấn đề này và nguyên lý đo mức nước thủy tĩnh. Để trả lời được câu hỏi…

Read more »