LIÊN HỆ

1, Tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ

Ban biên tập:

Hội Vật lý Việt Nam

46 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tổng Biên Tập:

Tiến Sĩ: Phạm Văn Thiều

ĐT: 04. 7 669 209

E-mail: [email protected]

2, Câu lạc bộ Vật lý và Tuổi trẻ

Tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ

Hội Vật lý Việt Nam

46 Nguyễn Văn Ngọc, Hà Nội

ĐT: 0916 128257

E-mail: [email protected]