✅ Công thức tính lim ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Công thức tính lim ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Khái niệm về giới hạn hàm số, cách tính và bài tập áp dụng Giới hạn hữu hạn Giới hạn vô cực, giới hạn tại vô cực Giới hạn một…

Read more »
✅ Công thức quãng đường vận tốc thời gian ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức quãng đường vận tốc thời gian ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Công thức tính quảng đường di chuyển trong thời gian dễ hiểu Vận tốc là gì? Theo định nghĩa, vận tốc là một đại lượng để mô tả mức độ…

Read more »
✅ CÔNG THỨC TOÁN TIỂU HỌC ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ CÔNG THỨC TOÁN TIỂU HỌC ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tóm tắt công thức Toán tiểu học dễ học thuộc Công thức Toán tiểu học các lớp 1, 2, 3, 4, 5 : công thức hình học, công thức toán…

Read more »
✅ Công thức Bernoulli ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức Bernoulli ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt lý thuyết Trong nhiều vấn đề thực tế, chúng ta thường gặp tình huống mà một phép thử được lặp lại nhiều lần. Trong mỗi phép thử, có…

Read more »
✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức tính quãng đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Công thức tính quãng đường Để tính quãng đường, chúng ta sử dụng công thức: s = v * t Ý nghĩa các ký hiệu: s: quãng đường v: vận…

Read more »
✅ Công thức Hóa Học lớp 12 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức Hóa Học lớp 12 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

CHƯƠNG I. ESTE – LIPIT A- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Khái niệm về dẫn xuất của axit cacboxylic– Dẫn xuất của axit cacboxylic là những sản phẩm…

Read more »
✅ Công thức quặng Manhetit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức quặng Manhetit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Các quặng và tên của chúng I. Quặng sắt: Hematit đỏ: Fe2O3 khan Hematit nâu (limonit): Fe2O3.nH2O Manhetit: Fe3O4 Xiderit: FeCO3 Pirit: FeS2 (không sử dụng quặng này để sản…

Read more »
✅ CÔNG THỨC HÓA 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ CÔNG THỨC HÓA 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chương 1,2. Hạt nhân – Bảng tuần hoàn hoá học Các công thức tính toán Các công thức Hoá học lớp 10 Hk1 Hk2 đầy đủ Chương trình Hoá học…

Read more »
✅ Công thức tính diện tích hình thoi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức tính diện tích hình thoi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất 1. Công thức tính diện tích hình thoi Công thức tính diện tích hình thoi Công…

Read more »
✅ CÔNG THỨC HÓA HỌC LỚP 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ CÔNG THỨC HÓA HỌC LỚP 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tất cả những công thức hóa học lớp 8 I. CÔNG THỨC TÍNH SỐ MOL (MOL) 1. Theo khối lượng: n = m/M Trong đó: m: khối lượng M: khối…

Read more »