✅ Công thức only when ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức only when ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cấu trúc Chỉ khi Chỉ khi có nghĩa là “chỉ xảy ra khi”, được sử dụng để nhấn mạnh thời điểm mà sự việc được đề cập trong mệnh đề…

Read more »
✅ Công thức it take ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức it take ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cấu trúc Tiêu tốn và Sử dụng: Cách dùng và Bài tập áp dụng Trong tiếng Anh, khi muốn diễn tả việc mất thời gian, tiền bạc để làm một…

Read more »
✅ Công thức Ankan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Công thức Ankan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Toán đốt cháy Hidrocacbon – Công thức tổng quát của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y nguyên dương) hoặc CnH2n + 2 -2k với okay là số liên kết π…

Read more »
Công thức Anhxtanh

Công thức Anhxtanh

LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI I.TÓM TẮT VỀ LÝ THUYẾT Hiện tượng quang điện(ngoài) – Lý thuyết lượng tử ánh sáng. a….

Read more »
✅ Công thức because of ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức because of ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cách dùng As a result of và Due to 1 – Cấu trúc As a result of As a result of có nghĩa là bởi vì. As a result of…

Read more »
✅ Bài tập công thức hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Bài tập công thức hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Giải Hóa 8 bài 9: Công thức hóa học Giải bài 1 trang 33 SGK Hóa 8 Bài 1: Viết vào vở bài tập những câu sau đây với đầy…

Read more »
✅ Công thức tính diện tích mặt cầu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức tính diện tích mặt cầu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Diện tích mặt cầu: Tính diện tích mặt cầu giúp bạn tính được diện tích mặt cầu bên trong hình cầu. – Công thức S = 4.π.r2 = π.d2 Trong…

Read more »
✅ Công thức tính chu vi hình tròn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức tính chu vi hình tròn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chu vi hình tròn Chu vi hình tròn hay còn được gọi là độ dài đường tròn là đường biên giới hình tròn. Công thức để tính chu vi hình…

Read more »
✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức Vật Lý lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tổng hợp các công thức Vật Lý lớp 10 đầy đủ, ngắn gọn, dễ nhớ 1. Chuyển động cơ – Chất điểm a) Chuyển động cơ Chuyển động cơ của…

Read more »
✅ Công thức tính thể tích ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Công thức tính thể tích ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Cách tính thể tích của một hộp Bạn có thể tính thể tích của một hộp dễ dàng để gửi hàng hoặc làm bài tập của bạn. Thể tích là…

Read more »