✅ Công thức ure ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức ure ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Urê Urê là một hợp chất hữu cơ chứa cacbon, nitơ, oxy và hydro, có công thức phân tử CON2H4 hoặc (NH2)2CO và cấu trúc phân tử nằm bên phải….

Read more »
✅ Công thức although ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức although ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tổng hợp các kiến thức cấu trúc mặc dù cần ghi nhớ Cấu trúc Mặc dù, Dù cho, Cho dù Cách sử dụng: Cấu trúc Mặc dù, dù cho, cho…

Read more »
✅ Công thức word form ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức word form ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

I. Phrase Formation 1. Các bước cần làm để làm tốt dạng Phrase Kind Đối với dạng bài phrase type, hiểu được nghĩa của từ thì bài sẽ trở nên…

Read more »
✅ Công thức quặng Boxit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức quặng Boxit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

CÔNG THỨC QUẶNG VÀ TÊN QUẶNG I. Quặng sắt: Hematit đỏ: Fe2O3 khan Hematit nâu (limonit): Fe2O3.nH2O Manhetit: Fe3O4 Xiderit: FeCO3 Pirit: FeS2 (không dùng qặng này để điều chế…

Read more »
✅ Công thức ed ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức ed ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Học cách phát âm -ed chính xác, đơn giản và dễ nhớ nhất Trong tiếng Anh, từ “ed” có 3 cách phát âm khác nhau, tương ứng với từng trường…

Read more »
✅ Công thức both and ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức both and ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cấu trúc “both and” trong tiếng Anh 1. Khái niệm cấu trúc “both and” Định nghĩa: Khi muốn đề cập đến 2 đối tượng giống nhau và muốn nhấn mạnh…

Read more »
✅ Công thức quang học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức quang học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

LÝ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC ÔN TẬP QUANG HỌC 1. Nguồn sáng – Vật sáng – Nguồn sáng: Là những vật tự phát ra ánh sáng, như: Mặt trời, đèn…

Read more »
Công thức Axetilen

Công thức Axetilen

Thông tin về Axetilen C2H2 – Axetilen C2H2 là một hợp chất hóa học với công thức C₂H₂, nó là hydrocarbon và là alkin đơn giản nhất. Nó được sử…

Read more »
✅ Công thức yếu vị ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức yếu vị ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Yếu vị (Mode) là gì? Ưu điểm và nhược điểm của yếu vị Yếu vị (tiếng Anh: Mode) là số hoặc giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong một…

Read more »
✅ Công thức log ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Công thức log ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bảng công thức logarit chuẩn để giải bài tập Bảng tóm tắt công thức Logarit và công thức mũ Công thức mũ và logarit Bảng tóm tắt công thức mũ…

Read more »