Biến dạng là gì

Biến dạng là sự tác động lên một vật thể khiến nó trở thành trạng thái khá. Khái niệm này rất quan trong quá trình hiểu các môn học như…

Read more »

Bề rộng miền giao thoa là gì?

Giao thoa là kiến thức tất phổ biến ở lớp 12. Đồng thời trong các kì thi quốc gia THPT, giao thoa thường xuất hiện trong các đề thi đại…

Read more »